Beschermd monument

Hellfire Corner

Beschermd monument van 05-02-2015 tot heden

ID: 12635   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12635

Besluiten

Site Hellfire Corner Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2015  ID: 5674

Beschrijving

De bescherming omvat de oorlogssite Hellfire Corner.Waarden

De site 'Hellfire Corner' (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een plek dicht bij leper. waar het tijdens de Eerste Wereldoorlog heel druk maar ook heel gevaarlijk was. Het kruispunt van de Meenseweg met onder meer de voormalige spoorlijn Ieper-Roeselare groeide uit tot één van de belangrijkste geallieerde knooppunten voor de aan- en afvoer van manschappen en gewonden, materieel en voedsel, munitie en artillerie naar en van het front. Omwille van dit strategische belang en doordat dit kruispunt een groot deel van de oorlog binnen het bereik van de Duitse artillerie lag, werd deze zone voortdurend onder vuur genomen. De Britten noemden deze beruchte plek heel toepasselijk 'Hellfire Corner'.
Als zijnde een oorlogssite die de frontlijn na het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) markeert, op nog geen twee kilometer van de Grote Markt van Ieper verwijderd. Tijdens dit Lente-Offensief zagen de Britten zich genoodzaakt om de frontlijn rond Ieper in te korten. zodat de broodnodige manschappen elders kunnen ingezet worden. Zo werd het zo moeizaam veroverde terrein van tijdens de Derde Slag bij Ieper (zomer en najaar 1917), waarbij tienduizenden mannen de dood ingejaagd werden, eenvoudigweg opgegeven. De frontlijn is hier na het Duitse Lente-Offensief noord-zuid georiënteerd, waarbij het kruispunt van 'Hellfire Corner' zelf in Duitse handen is.
De Duitse frontlijn scheert rakelings langs de zuidwestelijke trambrug over de spoorlijn. De spoorwegberm ten oosten van de trambrug is in Duitse handen. Als zijnde een oorlogssite waar maximaal gebruikt werd gemaakt van bestaande reliëfelementen voor de uitbouw van militaire infrastructuur. De site lag op het kruispunt van de voormalige spoorlijn Ieper-Roeselare en de tramlijn Ieper-Geluwe. Er werd hier dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande bermen. taluds en de trambrug over de spoorlijn voor de uitbouw van militaire infrastructuur, waaronder commandoposten en ondergrondse schuilplaatsen, waartoe onder meer de bewaarde betonnen post ter hoogte van de trambrug toegang verschafte.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won. Pas na de Derde Slag bij Ieper zou de Britse legerleiding beseffen dat betonnen militaire posten wel degelijk efficiënt konden zijn. De zuidwestelijke betonnen 'shelter' is na de Derde Slag bij leper opgetrokken in functie van 'Gordon House Siding', waar de spoorlijn meermaals aftakte. De betonnen shelter in het spoorwegtalud ter hoogte van de trambrug diende als betonnen toegang tot een ondergronds systeem.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een goed bewaarde, typische Britse 'elephant shelter'. Dit is een Britse betonnen post die de vorm aanneemt van een halve cilinder omdat hij opgetrokken is met behulp van gebogen golfplaten, 'elephant plates' genoemd. Het gebruik van gegolfd plaatijzer als plafond had als voordeel dat de inzittenden bij een beschieting enigszins beschermd waren tegen splinters. Door op deze golfplaten een laag aarde of zandzakjes aan te brengen, waarop nog een laag beton gegoten werd, raakten deze constructies 'shell-proof (bestand tegen granaatinslagen). De indrukken in het beton aan de buitenzijde verraden het gebruik van zandzakjes ter bekisting van het beton.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap. Door de goede zichtbaarheid van de betonnen post vanaf de luiderring wijst de betonnen constructie de vele voorbijgangers op het oorlogsverleden.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Britse schuilplaats Hellfire Corner

Zuiderring zonder nummer (Ieper)
Vrijstaande, bovengrondse betonconstructie gelegen in weide langs de Zuiderring, langs het voormalig traject van de spoorweg Ieper-Zonnebeke.


Geallieerde militaire constructie spoorwegberm Hellfire Corner

Zuiderring zonder nummer (Ieper)
Militaire constructie gelegen in een beboste depressie net ten noordwesten van de Zuiderring (N37), vlakbij (op circa 250 meter ten zuidwesten van) het kruispunt met de Meenseweg (tijdens de oorlog gekend als "Hellfire Corner").