Beschermd monument

Hoeve De Grote Stelle

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden

ID
12639
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12639

Besluiten

Hoeven, kapel en molen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4095

Beschrijving

Hoeve De Grote Stelle is beschermd als monument.Waarden

De hoeve zogenaamd De Grote Stelle, bestaande uit: een boerenhuis, bakhuis/zomerkeuken/washuis, hondenhok, muurtje naar schapenstal, schapen/hengstenstal, schuur en twee stallen, afgeboord door een bakstenen muur in het oosten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve waarvan de ontstaansgeschiedenis nauw verbonden is met de inpolderinggeschiedenis van Knokke, enerzijds wat betreft de naamgeving, die verwijst naar een stelle of vluchtheuvel met waterput in de schorren die zich op het terrein van het erf bevond, anderzijds door de bouw van de hoeve door de familie Lippens vlak na de indijking van de Nieuwe Hazegraspolder in 1784-1785;
Als zijnde een hoeve die deel uitmaakte van de kern van het domein van de familie Lippens, die in Knokke een belangrijk deel van de inpolderingen heeft gerealiseerd en van daaruit verder de ontwikkeling van de badstad heeft bepaald.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een typische polderhoeve met losstaande bestanddelen, met eind-18de-eeuws boerenhuis met opkamer en deels eind-18de-eeuwse schapenstal als oudste bewaarde elementen aan de zuidkant van de Hazegrasstraat, en aan de noordkant van de straat een monumentale 19de-eeuwse schuur met geïncorporeerde stallen als meest opvallende element; aangevuld met gaafbewaarde bijgebouwen;
Als zijnde een authentiek geheel van losstaande bestanddelen, dat visueel heel sterk is door zijn typische ligging aan beide zijden van de Hazegrasstraat, zijnde de vroegere Paulusdijk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de bekendste historische hoeves van Knokke-Heist.
Als zijnde één van de schaarse relicten in het sterk veranderende landschap, verwijzend naar het oorspronkelijke gebruik van het polderlandschap in Knokke-Heist;
Als zijnde een hoeve die vanaf eind 18de eeuw in eigendom was van de familie Lippens, die de hoeve verpachtte maar er ook geruime tijd zelf woonde (te zien aan de rijkelijke afwerking boerenhuis) en daardoor een getuige is van het belang van de familie voor de geschiedenis van Knokke.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Grote Stelle

Hazegrasstraat 120 (Knokke-Heist)
Hoeve opgenomen in het dorpsgezicht Hazegrasstraat (beschermd bij K.B. van 6/10/1980), en beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. De geschiedenis van de hoeve genaamd "De Grote Stelle" is nauw verweven met de inpolderinggeschiedenis van Knokke en gaat wat betreft de site terug tot de middeleeuwen.