Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden
ID: 12645   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12645

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2245

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Zevekote (Gistel) is beschermd als monument. De bescherming omvat de kerk en haar interieur. In hetzelfde beschermingsbesluit werd het omringend kerkhof met kerkhofmuur en beukenhaag beschermd als dorpsgezicht. De parochiekerk maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en artistieke waarde van de Onze-Lieve-Vrouwekerk als volgt werd gemotiveerd: "Gezien de bijzondere ruimtewerking van het interieur en haar verrassend rijke lichtinval, bekomen door het grondplan en de opstand van een eenbeukig kruiskerkje."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000527, Zevekotestraat, Onze-Lieve-Vrouwekerk en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1987).

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Zevekotestraat zonder nummer (Gistel)
Ligging aan een bocht van de straat. Grotendeels 18de-eeuwse parochiekerk, voorgeplaatste westtoren van 1856 (beschermd als monument, de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 12/01/1987). Georiƫnteerde kerk, kerkhof aan de noord- en westzijde ommuurd, aan de oost- en zuidzijde afgezoomd met een beukenhaag.