Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden
ID: 12647   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12647

Besluiten

Hoeven, kapel en molen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4095

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwkapel is beschermd als monument.


Waarden

De Kapel van Onze Lieve Vrouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een typevoorbeeld van een kapelletje gebouwd in de 19de of begin 20ste eeuw, waarbij werd gekozen voor een eenvoudige neogotische stijl, gekenmerkt door baksteenbouw met spitsbogige muuropeningen. Typisch is de interieuraankleding waarin een Mariagrot centraal staat.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een bekende kapel in de streek, wegens de bedevaarten die sinds 1908 worden georganiseerd naar deze bidplaats;
Als zijnde een herkenbaar en typerend punt in het landschap langs de Graaf Jansdijk.

volkskundige waarde

Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel gebouwd op privé-initiatief in 1893 in het kader van de nog steeds levende volksdevotie voor Maria, door wiens voorspraak wonderbaarlijke genezingen zouden zijn gebeurd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kapelhoeve met Onze-Lieve-Vrouwkapel

Graaf Jansdijk 482, zonder nummer (Knokke-Heist)
De "kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Graaf Jansdijk" is gelegen aan de erfingang van de zogenaamde "Kapelhoeve" aan de Graaf Jansdijk nummer 482. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.