Site Oud Fort Isabella en omgeving

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke, Westkapelle
Straat Retranchementstraat, Burkeldijk, Hazegrasstraat
Locatie Burkeldijk, Burkeldijk, Hazegrasstraat, Retranchementstraat (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/926.1
  • OW002095

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site Oud Fort Isabella en Nieuw Hazegrasfort

Retranchementstraat zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Op de zuidoostelijke hoek van de Burkeldijk met de Retranchementstraat, op de grens van Knokke en Westkapelle vlakbij Nederland, bevindt zich een weiland waarin zich talrijke bunkers bevinden rondom de begin-19de-eeuwse Hazegrassluis.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog

Burkeldijk 18, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Hoeve met merkwaardige bakstenen bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in een weide ten zuiden ervan.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de site van het oude Fort Isabella en het Hazegrasfort, met de Nieuwe Hazegrassluis, bunkers uit Eerste en Tweede Wereldoorlog en weiland, bouwland, dijken, sloten en wegen met in perceelstructuur, hoogteverschillen en ondergrond resten van historische forten en sluizen.

Waarden

De site van het oude Fort Isabella en het Hazegrasfort, bestaande uit de Nieuwe Hazegrassluis, bunkers uit Eerste en Tweede Wereldoorlog en weiland, bouwland, dijken, sloten en wegen met in perceelstructuur, hoogteverschillen en ondergrond resten van historische forten en sluizen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zijnde een site die een materiële getuige is van belangrijke periodes in de geschiedenis van Knokke: de site speelde een vooraanstaande rol in o.m. de Tachtigjarige Oorlog, de Spaanse Successieoorlog, de initiatieven van de Oostenrijkse Keizer Jozef II, de onafhankelijkheidsstrijd van België en de twee Wereldoorlogen in de 20ste eeuw.
als zijnde een site die in perceelsstructuur, hoogteverschillen in het terrein en ondergrondse resten, belangrijke historische gegevens bewaart van infrastructuur voor afwatering en militaire verdediging, die teruggaan tot de 16de eeuw.
als zijnde een belangrijke getuige van de inpolderinggeschiedenis van Knokke, waarbij de afwatering van het gebied door sluizen moet geregeld worden, in casu hier de Nieuwe Hazegrassluis van 1808 die de functie van oudere sluizen overneemt.
als zijnde een site die sinds eeuwen cruciaal was voor de waterhuishouding van de regio, met name gelegen bij de monding van de geul en later waterloop van het Reigaertsvliet en als hoofdsluis van de Watering van de Eyensluis (1659-1704). als zijnde een site die sinds eeuwen zijn functie heeft behouden, nl. een strategisch punt bestaande uit een belangrijke sluis en bijhorende verdedigingswerken, die nog steeds heel duidelijk als dusdanig herkenbaar is.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een strategische site op de grens tussen België en Nederland die op vlak van vestigingbouw resten bevat van opeenvolgende versterkingswerken vanaf het einde van de 16de eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog.
Als zijnde een site met goed bewaarde resten van een fort uit de Oostenrijkse periode, nl. het Hazegrasfort, wat een voor Vlaanderen zeldzaam bewaard gegeven is. Als zijnde een gaaf bewaarde site met Duitse bunkers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, te kaderen in resp. de Hollandstellung en de Atlantikwall, twee belangrijke grootschalige Duitse bunkerlinies.
Als zijnde een gaaf bewaard Stutzpunkt uit de Duitse Hollandstellung, die als linie een prototype is, zowel op bouwkundig vlak, omdat hier voor het eerste gewapend beton in de bunkerbouw werd toegepast, als op vlak van militair defensief denken, omdat alle basisprincipes van het Duitse verdedigingsconcept hierin zijn verwerkt.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een site met een gaaf bewaarde enkelvoudige sluis uit 1808, nl. de Nieuwe Hazegrassluis, die de principes van de sluisbouw uit die tijd illustreert.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een site die een totaal andere, en minder bekende kant van de kuststreek laat zien dan het toerisme, nl. het uitzonderlijk belang van de streek op vlak van inpolderingen militaire geschiedenis.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde: Als zijnde een site die door zijn specifieke ligging gekend is voor zijn rijke vegetatie en o.m. in enkele sloten rond de resten van de historische forten, op de bunkers en op de sluismuren zeldzame soorten herbergt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.