Beschermd monument

Hoeve D'heerlijkhede van Deefakker

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

ID: 12654   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12654

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hoeve D'Heerlijkhede van Deefakker.Waarden

De historische hoeve zogenaamd D' Heerlijkhede van Deefakker, meer bepaald het restant van de omwalling, het boerenhuis, de stallingen, de dwarsschuur met wagenhuis, de paardenstal, de kleine en de grote ast, laatst genoemde met aansluitende muur, het starthuisje van het vliegveld uit de Eerste Wereldoorlog, evenals de volgende erfelementen: toegangshekken met postamenten, hondenhok en laadbrug met kantoortje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
- als historische site teruggaand op de heerlijkheid van Deefakker, circa 1600 een leen van de heer van Ingelmunster, een aantal bestanddelen bewaren nog een vroeg 19de- of 18de-eeuwse kern
- als site gelegen in een nog open omgeving, en met bewaarde omwalling ten westen
- als zijnde een beeldbepalende hoeve waarvan het boerenhuis, de stallingen en de dwarsschuur met wagenhuis hun huidige vorm kregen eind 19de - begin 20ste eeuw, doch met markerende asten uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

industrieel-archeologische waarde

als omvattende een tabaksast en een cichorei-ast uit de eerste helft van de 20ste eeuw als illustratie van het toenemend belang van de verwerking van producten op het boerenbedrijf en van de industrialisatie van dit proces, het verschil in volume van beide asten en het feit dat de imposante cichorei-ast groeide uit een kleinere ast zijn daar een illustratie van.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve D'heerlijkhede van Deefakker

Meulebekestraat 112 (Ingelmunster)
Hoeve met lage, losstaande bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een deels gekasseid erf. In een weide ten westen van deze hoeve legde de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog een vliegveld aan, getuige een bewaard gecementeerd gebouwtje onder schilddak, nu gebruikt als koeienstal.