Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 5815

Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID: 126543   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/126543

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.