Beschermd monument

Klooster met internaat: uitbreiding in modernistische stijl

Beschermd monument van tot heden

ID
12657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12657

Besluiten

Gedenkzuil militaire slachtoffers Eerste Wereldoorlog en Kolonie
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4096

Beschrijving

De uitbreiding van het voormalig klooster met internaat is beschermd als monument. De bescherming omvat de in 1936 bijgebouwde delen, ontworpen door architect Huib Hoste (Brugge, 1881 - Hove, 1957).Waarden

De uitbreiding van de voormalige kolonie (thans Koninklijk Atheneum Middenschool), omvattende enkele schoolpaviljoenen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als document van een typische kustgebonden cultuur, met name de vakantiekolonies en openluchtscholen die reeds van vóór de Eerste Wereldoorlog worden ingericht en ruim gepropageerd worden in het interbellum, ten behoeve van de schoolgaande (stads)kinderen met een zwakkere gezondheid die er in de zomermaanden kunnen verblijven om te genieten van de gezonde zeelucht.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde één van de weinig bewaarde modernistische bouwwerken in Knokke, daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw (1936);
Als zijnde een representatief voorbeeld van functionele architectuur in modernistische vormgeving, met typerende afleesbaarheid van de functie van de gebouwen. De schoolpaviljoenen worden opgetrokken in functie van het openluchtonderwijs, met aandacht voor onder meer het contact binnen-buiten, verlichting, verluchting en proporties. Opvallend is de beeldbepalende oostvleugel met de verticale trapcirculatie waarvan de hele hoogte beglaasd is door middel van driehoekig uitgewerkte glasstenen.

historische waarde

Als zijnde een document van de groeiende zorg voor de gezondheid van de schoolgaande kinderen na de Eerste Wereldoorlog. Het voormalig kloostercomplex met kostschool voor meisjes daterend van 1910, wordt in opdracht van de latere eigenaar, het zogenaamde Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, omgevormd tot kolonie voor schoolgaande (stads)kinderen met een zwakkere gezondheid die er in de zomermaanden kunnen verblijven om te genieten van de gezonde zeelucht. De uitbreiding met onder meer schoolpaviljoenen gerealiseerd in 1936 kadert in het toenemend succes van deze typisch kustgebonden onderwijs- en verblijfsvorm.

artistieke waarde

Als zijnde getuige van het oeuvre van de befaamde West-Vlaamse architect Huib Hoste (1881-1957), een internationaal belangrijk architect die een pioniersrol speelt in de doorbraak van de moderne functionele architectuur in Vlaanderen. Naar algemeen aangenomen in de literatuur dateert het ontwerp voor de schoolpaviljoenen van 1924, de periode waarin zijn carrière een hoogtepunt kent en hij meerdere realisaties in Knokke verwezenlijkt.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster met internaat

Alfred Verweeplein 25 (Knokke-Heist)
Schoolgebouw zogenaamd "Koninklijk atheneum middenschool", gebouwd in 1910 als klooster en meisjeskostschool door de Zusters Dominicanessen uit Langres (Frankrijk). Het oorspronkelijke gebouwencomplex wordt in 1936 uitgebreid met onder meer enkele schoolpaviljoenen in modernistische stijl naar ontwerp (1924) van de befaamde West-Vlaamse architect Huib Hoste (Brugge, 1881 - Hove, 1957). Deze uitbreiding is beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.