Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Hollandse linde

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden

ID: 1266   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1266

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand en linde
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1988  ID: 2331

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel met de Hollandse linde, gelegen op het kruispunt van de Kapellekensweg en de Weg beneden de wijngaard met de Beninkstraat.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel als volgt: "omwille van het sterk beeldbepalend karakter van dit ensemble, gesitueerd op een kruispunt, te midden van de omringende velden."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000746, Kapel en linde (PAESMANS, 1988).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel en linde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Beninksstraat zonder nummer (Rotselaar)
Wegkapel op rechthoekige plattegrond met trapeziumvormige afschuining langs de oostkant, gebouwd in 1810, achter de kapel staat een linde.


Opgaande kapellinde bij de Onze Lieve Vrouw van Bijstandkapel

Beninksstraat (Rotselaar)
Op de hoek van de Beninksstraat en de Kapellekensweg staat de Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandskapel met daarachter een opgaande Hollandse Linde. Deze linde werd in 1987 aangeplant ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar, die vermoedelijk was aangeplant bij de bouw van de kapel in de 18de eeuw.