Beschermd monument

Hoeve

Beschermd monument van tot heden

ID
12668
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12668

Besluiten

Hoeven en boerenarbeiderswoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4098

Beschrijving

De hoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het erf met bergschuur, boerenhuis, stallen met muurtje, wagenhuis. De recente bijgebouwen zijn niet beschermd als monument.Waarden

De hoeve, bestaande uit een erf met bergschuur, boerenhuis, stallen met muurtje, wagenhuis en met uitzondering van de recente bijgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde één van de oudste sites van de streek, waarbij het boerenhuis het oudst bewaarde onderdeel is, teruggaand tot de circa 1600;
Als zijnde een gaaf bewaarde hoeve in de Noordzeepolders waar uitzonderlijk oude interieurelementen zijn bewaard, in casu de op geklampte deur van circa 1600.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een typische polderhoeve van de West-Vlaamse polders, met losstaande bestanddelen, een typische bergschuur met monumentale vormgeving, een boerenhuis met hele oude kern van circa 1600 en een stal en wagenhuis, waarbij de huidige opstelling van deze onderdelen niet veranderd is sinds het Primitief Kadasterplan van 1829;
Als zijnde een polderhoeve met 18de-eeuwse bergschuur met een gaaf bewaarde, monumentale kap.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een woonvorm in landelijk gebied, namelijk een grote hoeve in de Vlaamse kustpolders;
Als zijnde een hoeve die door zijn monumentale bergschuur een visuele baken vormt in de omgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve

Oude Sabsweg 5 (Knokke-Heist)
Hoeve, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. De hoeve aan de Oude Sabsweg is een polderhoeve gericht op landbouw en veeteelt, getypeerd door een grote, voor de omgeving enorm beeldbepalende bergschuur.