Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 5930

Gebied geen archeologie, gewestelijk van 28-07-2020 tot heden

ID
126711
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/126711

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-07-2020  ID: 14937

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.