Fort Sint-Paulus

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Zoutelaan
Locatie Zoutelaan (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/928.1
  • OW002105

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Paulusfort

Zoutelaan 280, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Resten van het Sint-Paulusfort. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.

Beknopte karakterisering

Typologieforten
Dateringtweede kwart 17de eeuw

Beschrijving

De bescherming omvat de resten van het Sint-Paulusfort.

Waarden

De resten van het Sint-Paulusfort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde materiële getuige van de geschiedenis van Knokke, meer bepaald de Zwinstreek, als vaak betwiste grensgebied door de aanwezigheid van de Zwingeul als invalsweg en natuurlijke grens. Hier in casu getuige van de Tachtigjarige Oorlog (1568- 1648), tijdens dewelke de Zwinstreek het betwiste grensgebied vormt tussen de Spaanse Nederlanden in het zuiden en de Verenigde Provinciën in het noorden.

historische waarde

in casu militair-historische waarde:

Als zijnde het meest noordelijk restant van de verdedigingsgordel van de Spaanse Nederlanden uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en latere grensconflicten. De huidige toestand refereert naar de configuratie van het eerste Sint-Paulus fort, in 1627 opgetrokken op vierkant grondplan waarrond één gracht en een wal.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.