Beschermd monument

Fort Sint-Paulus

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12677   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12677

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De bescherming omvat de resten van het Sint-Paulusfort.Waarden

De resten van het Sint-Paulusfort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde materiële getuige van de geschiedenis van Knokke, meer bepaald de Zwinstreek, als vaak betwiste grensgebied door de aanwezigheid van de Zwingeul als invalsweg en natuurlijke grens. Hier in casu getuige van de Tachtigjarige Oorlog (1568- 1648), tijdens dewelke de Zwinstreek het betwiste grensgebied vormt tussen de Spaanse Nederlanden in het zuiden en de Verenigde Provinciën in het noorden.

historische waarde

in casu militair-historische waarde:

Als zijnde het meest noordelijk restant van de verdedigingsgordel van de Spaanse Nederlanden uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en latere grensconflicten. De huidige toestand refereert naar de configuratie van het eerste Sint-Paulus fort, in 1627 opgetrokken op vierkant grondplan waarrond één gracht en een wal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Paulusfort

Zoutelaan 280 (Knokke-Heist)
Resten van het Sint-Paulusfort. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.