Beschermd monument

Fort Sint-Paulus

Beschermd monument van tot heden

ID
12677
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12677

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de resten van het Sint-Paulusfort.Waarden

De resten van het Sint-Paulusfort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde materiële getuige van de geschiedenis van Knokke, meer bepaald de Zwinstreek, als vaak betwiste grensgebied door de aanwezigheid van de Zwingeul als invalsweg en natuurlijke grens. Hier in casu getuige van de Tachtigjarige Oorlog (1568- 1648), tijdens dewelke de Zwinstreek het betwiste grensgebied vormt tussen de Spaanse Nederlanden in het zuiden en de Verenigde Provinciën in het noorden.

historische waarde

in casu militair-historische waarde:

Als zijnde het meest noordelijk restant van de verdedigingsgordel van de Spaanse Nederlanden uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en latere grensconflicten. De huidige toestand refereert naar de configuratie van het eerste Sint-Paulus fort, in 1627 opgetrokken op vierkant grondplan waarrond één gracht en een wal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Paulusfort

Zoutelaan 280 (Knokke-Heist)
Resten van het Sint-Paulusfort. Het binnenwater van de gracht van het Sint-Paulusfort, opgeworpen in 1627 op het oosteinde van de Blinckaertduinen, is thans gelegen in de tuin van het privé-domein van de kunstschilder Roger Nellens (Zoutelaan nummer 280) en deels op de omliggende percelen, zie de actuele kadasterplannen


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.