Beschermd monument

Hotel Memlinc met omgeving

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden
ID: 12685   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12685

Besluiten

Hotels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4157

Beschrijving

Het hotel, zogenaamd Memlinc, met omgevend terrein is beschermd als monument.Waarden

Het Memlinc Hotel met omgevend terrein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een belangrijke historische getuige van de ontwikkeling van het toerisme aan de Oostkust, meer bepaald in Knokke-Het Zoute, dat zich in het tweede kwart van de 20ste eeuw verder ontwikkelt als residentiële badplaats van allure;
Als zijnde een illustratie van de grote bloei van het hotelwezen aan de kust in de jaren 1920, waardoor de bouw van het aantal hotels een hoge vlucht neemt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een prestigieus voorbeeld van een hotel dat opgetrokken wordt in cottagestijl met Normandische inslag, aansluitend bij de bouwtrant die reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt toegepast voor de duinhuizen van de villawijk in Het Zoute, meer bepaald geïnspireerd op de Engelse traditionele of landelijke woning, de zogenaamde cottage. Typerend materiaalgebruik van bakstenen onderbouwen bepleisterde bovenbouw met pseudovakwerk in de gevelvelden. Opmerkelijk zijn onder meer het levendig dakenspel, de risalietvormende topgevels, de gesuperposeerde erkers en de balkons;
Als bewarende een uitzonderlijk rijkelijk interieur, met aankleding van de vertrekken op de benedenverdieping in diverse stijlen, onder meer een bridgezaal in neoclassicistische stijl, eetzaal in eclectische stijl, zitplaats in neo-Vlaamserenaissance-stijl en restaurant in artdecogetinte stijl. Waardevolle interieurelementen zijn onder meer de wandbekledingen als lambriseringen en wandbespanningen, friezen, laag- en hoogreliëfs en de monumentale schouwen. Tevens glas-in-loodramen met figuratieve voorstellingen uit de Vlaamse geschiedenis en met de voorstelling van de kunstenaar Hans Memling, aan wie het hotel zijn naam ontleent;
Als zijnde een stedenbouwkundig belangrijk gegeven, meer bepaald het hotel belichaamt zowel naar inhoud als naar vorm de overgang tussen de twee verkavelingtypes in het Zoute. Enerzijds sluit het hotel aan bij de bebouwing aan de zeedijk, door zowel de functie (hotel) als door het architecturaal voorkomen (zuidelijke aaneengesloten gevelwand van het Albertplein); anderzijds maakt het hotel deel uit van de meer landinwaarts gelegen open verkaveling van de villawijk, als groot vrijstaand volume opgetrokken in typerende cottagestijl met Normandische inslag;
Als zijnde een baken en referentiepunt in Het Zoute, zowel qua inplanting als qua architecturale uitstraling. Het Memlinc Hotel bepaalt het zicht op het Albertplein en heeft een zeer goede zichtlocatie naar de zee toe;
Als zijnde getuige van het oeuvre van de invloedrijke West-Vlaamse architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-1949) actief betrokken bij de uitbouw van diverse kustplaatsen. Realiseert verscheidene projecten in Het Zoute, onder meer het optrekken van hotels en talrijke villa's.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en verblijfscultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten;
Als zijnde één van de weinige getuigen van de voormalige hotelbouw uit het interbellum aan de kust, die in de laatste decennia verdwijnen onder meer door de seizoensspreiding en het fenomeen van de zogenaamde tweede verblijvers, waardoor de nadruk komt te liggen op appartementsbebouwing.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Memlinc

Albertplein 21-27 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "Memlinc Hotel" of "Memling Palace", beeldbepalend hotel in cottagestijl, in 1923 opgetrokken als zuidelijke gevelwand naar ontwerp (1922) van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en uitgevoerd onder aannemer F. Desmidt. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.