Beschermd cultuurhistorisch landschap

Holle weg Longa

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1269
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1269

Besluiten

Holle weg Longa
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1982  ID: 1802

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de holle weg, onderdeel van de Romeinse verbindingsweg Tienen-Landen via Ardevoorde.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de natuurwetenschappelijke en esthetische waarde van de holle weg Longa als volgt werd gemotiveerd:

  • De holle weg Longa heeft een belangrijke historische waarde aangezien de oudste historische gegevens terug gaan tot de Romeinse periode. De holle weg is een onderdeel van de oude, rechtlijnige verbindingsweg Tienen-Landen via Ardevoorde. De veldweg die de weg Longa doorkruist is de oude verbindingsweg tussen Opheylissem (abdij) en Zoutleeuw. Tijdens de middeleeuwen was de kalkrijke, zuidelijk georiënteerde helling van de heuvel, genaamd de Tombelle, beplant met wijngaarden.
  • De holle weg vormt in de streek een unicum door zijn grote fytosociologische waarde en leent zich door zijn diepte vrij goed voor geologisch en pedogenetisch onderzoek, waardoor de weg een belangrijke natuurwetenschappelijke waarde heeft.
  • De holle weg heeft gezien zijn lengte (circa één kilometer), diepte (circa 10 meter) en rijkdom aan planten en dieren bovendien een belangrijke esthetische waarde.
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000687, Holle weg Longa, advies KCML (1980)


Waarden

De holle weg Longa is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Holle weg Longa

Ezemaal (Landen), Goetsenhoven (Tienen)
De holle weg, onderdeel van de Romeinse verbindingsweg Tienen-Landen via Ardevoorde, heeft een belangrijke esthetische en natuurwetenschappelijke waarde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.