Beschermd monument

Afspanning De Dubbele Arend

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

ID
12691
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12691

Besluiten

Herberg De Dubbele Arend
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1878

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de herberg en afspanning De Dubbele Arend.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van herberg De Dubbele Arend als volgt werd gemotiveerd: "als voorbeeld van een 18de-eeuwse dorpsherberg waarvan de uitvoering getuigt van een beheerst vakmanschap. Typisch is de wisselwerking tussen rode en gele baksteen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000442, Herberg De Dubbele Arend, advies KCML (1983).


Waarden

De herberg De Dubbele Arend is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afspanning De Dubbele Arend

Marktplaats 26 (Hooglede)
Herberg / afspanning "De Dubbele Arend"; jaartal 1773 op de bewerkte houten tussendorpel van de voordeur.