Beschermd monument

Hotel Brittania met omgeving

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden
ID: 12694   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12694

Besluiten

Hotels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4157

Beschrijving

Het Hotel Britannia met omgevend terrein is beschermd als monument.


Waarden

Het Hotel Britannia met omgevend terrein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een belangrijke historische getuige van de ontwikkeling van het toerisme aan de Oostkust, meer bepaald in Knokke-Het Zoute, dat zich in het tweede kwart van de 20ste eeuw verder ontwikkelt als residentiële badplaats van allure;
Als zijnde een illustratie van de grote bloei van het hotelwezen aan de kust in de jaren 1920, waardoor de bouw van het aantal hotels een hoge vlucht neemt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een resterend hotel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw (1927) opgetrokken in cottagestijl met Normandische inslag in aansluiting bij de bouwtrant die reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt toegepast voor de duinhuizen van de villawijk in Het Zoute, geïnspireerd op de Engelse traditionele of landelijke woning, de zogenaamde cottage. Typerend materiaalgebruik van thans deels witgeschilderde bakstenen onderbouwen bepleisterde bovenbouw met pseudo-vakwerk in de gevelvelden. Opmerkelijk gaaf behouden vormgeving van een vrijstaand volume onder mansardedak met expressieve ritmering van de gevels door onder meer erkers, terrassen én gebruik van steunberen. Typerende opeenvolging van grote puntgevels onder mansardedak; groot doorlopend balkon op de bovenverdieping;
Als zijnde een hotel met beeldbepalend voorkomen, het Hotel Britannia is een vrij groot complex gelegen langs de Elizabetlaan, de gebogen westelijke hoofdas die Het Zoute verbindt met Knokke-Bad én het Albertstrand, waar de eerste hotels in de villawijk Het Zoute zijn opgetrokken.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en verblijfscultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten;
Als zijnde één van de weinige getuigen van de voormalige hotelbouw uit het interbellum aan de kust, die in de laatste decennia verdwijnen onder meer door de seizoensspreiding en het fenomeen van de zogenaamde tweede verblijvers, waardoor de nadruk komt te liggen op appartementsbebouwing.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Brittania

Elizabetlaan 85 (Knokke-Heist)
Hotel in cottagestijl gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Buylaert. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.