Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

ID: 127   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5144

Beschrijving

Het monument voor de gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Vlak na de Eerste Wereldoorlog in opdracht van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw opgericht ter nagedachtenis aan de oorlogsfeiten en 43 gesneuvelde militairen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Oorlogsgedenkteken, gevormd door een rechthoekige, hoge, natuurstenen sokkel - voorzien van bronzen gedenkplaten met de namen van de slachtoffers -, waarop een levensgrote, bronzen beeldengroep van twee soldaten, door beeldhouwer Joseph Baudrenghien (1873-1954) realistisch uitgebeeld en in het Brusselse atelier Léon Orban gegoten, als een momentopname op het slagveld, voorstellende een zittende gewonde soldaat, ondersteund door zijn geknielde compaan; het geheel symbool voor moed en opoffering.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Pastorijstraat zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)
Hoge, natuurstenen sokkel waarop twee in brons gegoten soldaten, gelegen in een omheind perkje, opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog, ontwerp en uitvoering van Joseph Baudrenghien en bronsgieter Léon Orban.