Hotel Rubens

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Zeedijk-Knokke
Locatie Zeedijk-Knokke 588, Zeedijk-Knokke 589, Zeedijk-Knokke 600, Zeedijk-Knokke 601 (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/752.1
  • 4.01/31043/925.1
  • OW002091

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel Rubens

Zeedijk-Knokke 588, 589, 600, 601, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Voormalig "Hotel Rubens" in art-decostijl, gebouwd in 1926 als één van de eerste hotels langs de dijk van het Albertstrand. Na de Tweede Wereldoorlog, volgens de toen heersende behoefte, verbouwd tot een appartementsgebouw met tearoom.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalige hotel Rubens, sinds 1953 - 1954 ingericht als appartementsgebouw, is beschermd als monument.

Waarden

Het hotel Rubens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een belangrijke historische getuige van de ontwikkeling van het toerisme aan de Oostkust, meer bepaald in Knokke-Albertstrand, de westelijke uitbreiding van KnokkeBad die in de jaren 1920 wordt gerealiseerd en in de jaren 1930 uitgroeit tot kosmopolitisch badstrand met onder meer, aanwezigheid van een casino en diverse hotels. Het hotel en het casino zijn de enige restanten van de oorspronkelijke representatieve bebouwing van het Albertstrand;
Als zijnde een voortreffelijke illustratie van de grote bloei van het hotelwezen aan de kust in de jaren 1920, waardoor de bouw van het aantal hotels een hoge vlucht neemt. Hotel Rubens is één van de eerste hotels die langs de dijk van het Albertstrand worden opgetrokken.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een hotel in art-decostijl, typerend voor de oorspronkelijke hotelbebouwing aan de kust in het interbellum. Opmerkelijk is de geaccentueerde afgeronde hoektravee uitgebouwd als belvédère, waaraan het hotel zijn dominant beeld op het plein en aan de zeedijk ontleent. Typerend is zowel de verticale (risalieten, erkers) als de horizontale geleding (kroonlijst) van het bouwblok. Decoratieve elementen in art-decostijl, onder meer hoeklisenen, resterende belettering bovenaan;
Als stedenbouwkundig belangrijk gegeven, meer bepaald de inplanting van het hotel op de noordoostelijke hoek van de Zeedijk en het Rubensplein, dat een wig vormt in de bocht van het Albertstrand ten westen naar Knokke-Bad ten oosten. Het hotel betekent een positieve beeldwaarde op dit plein, dat voor de rest afgezoomd is met grootschalige appartementsbebouwing uit het laatste kwart van de 20ste eeuw;
Als zijnde een baken en referentiepunt in de zeedijk-architectuur van Knokke door de vooruitgeschoven ligging. Hierdoor is het hotel zichtbaar vanuit de meer westelijk gelegen badplaats Duinbergen, waar de zeedijk een gelijkaardige wigvormige hoek heeft die als het ware een pendant vormt met het hotel.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en verblijfscultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer in de westelijke verkaveling van Knokke de nieuwe badplaats het Albertstrand uitgebouwd wordt. Hierdoor worden nieuwe hotels opgetrokken om het steeds groeiend aantal badgasten van logies te kunnen voorzien;
Als zijnde één van de weinige getuigen van de voormalige hotelbouw uit het interbellum aan de kust, die in de laatste decennia verdwijnen onder meer door de seizoensspreiding en het fenomeen van de zogenaamde tweede verblijvers, waardoor de nadruk komt te liggen op appartementsbebouwing.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.