Beschermd monument

Duinpaviljoen

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden

ID: 12703   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12703

Besluiten

Duinpaviljoenen en zwembaden
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2009  ID: 4612

Beschrijving

Het duinpaviljoen te Bredene is beschermd als monument.Waarden

Het duinpaviljoentje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als belangrijke getuige van de groeiende belangstelling voor het ongerepte duinenlandschap tijdens de opkomst en verdere doorbraak van het kusttoerisme.
Als markant oriënteringspunt in het landschap, van oudsher een strategische uitkijkpost waarvan de bijnaam 'Spioenkop' een verwijzing is naar de gelijknamige Zuid-Afrikaanse heuvel waar het Boerenleger tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) de Britse troepen verslaat.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als illustratie van een pittoreske vorm van vrijetijdsarchitectuur, in oorsprong opgericht in het begin van de 20ste eeuw en herbouwd na de Tweede Wereldoorlog, inspelend op de comforteisen van het toenemend aantal vakantiegangers aan de kust.
Als representatief voorbeeld van eenvoudige, doch efficiënte en functionele publieke infrastructuur, met name een hutvormig, open paviljoentje met een constructie die langs alle zijden tegen de wind beschut, vandaar ook gekend als 'vierwindenhuisje', en tevens een weids panorama biedt op het kust- en achterliggende polderlandschap.
Als herkenbaar voorbeeld van naoorlogse nieuwbouw die zich baseert op de inplanting, bouwtypologie en architecturale kwaliteiten van vroegere toeristische accommodatiegebouwen, meer bepaald de in het begin van de 20ste eeuw opgerichte duinpaviljoentjes, getypeerd door sober en functioneel materiaalgebruik (beton, metselwerk, hout).

sociaal-culturele waarde

Als illustratie van publieke architectuur die inspeelt op de vrijetijdsbeleving, waaraan men, in de verder evoluerende democratisering van de maatschappij in de 20ste eeuw, steeds meer aandacht besteedt en waarvoor men de nodige infrastructuur voorziet met het oog op de toenemende ontspanningsbehoeften.
Als getuige van de toenemende aandacht voor het duinenlandschap, een fenomeen dat mee aan de grondslag ligt voor de opkomst en verdere doorbraak van het kusttoerisme en bij gevolg een belangrijk aspect van de sociale geschiedenis belicht.
Als promotiebeeld bij uitstek voor de badplaats en bij uitbreiding voor de hele Belgische kust.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duinpaviljoen

Kapelstraat zonder nummer (Bredene)
Het duinpaviljoen te Bredene is een exponent van de strandcultuur, tevens in andere kustgemeenten voorkomend.