Beschermd monument

Opgaande taxus Caesarsboom

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12705   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12705

Besluiten

Geografisch pakket Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4392

Beschrijving

De zogenaamde Caesarsboom, een taxus bij de als monument beschermde Westpoort langs de Weststraat te Lo, is beschermd als monument.


Waarden

De taxus zogenaamd Caesarsboom bij de Westpoort is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De zogenaamde Caesarsboom is een historische boom (rond de 250 jaar oud) die samen met de Westpoort de overgang tussen de omwalde (en vroeger ommuurde) vestingstad en het buitengebied markeert.
De Caesarsboom vormt een belangrijk historisch groenelement bij de Westpoort, net buiten de middeleeuwse stadskern van Lo. De huidige boom heeft een leeftijd rond de 250 jaar. Dat een schilderij uit de tweede helft van de 18de eeuw de Westpoort reeds afbeeldt met een taxusboom in volle wasdom, betekent dat de huidige boom reeds een voorganger had en dus teruggaat op een oudere historische traditie.
De taxusboom aan de Westpoort heeft een leeftijd van rond de 250 jaar en is op deze manier één van oudste venijnbomen van Vlaanderen.

volkskundige waarde

De taxus- of venijnboom bij de Westpoort wordt de "Caesarsboom" genoemd en veruiterlijkt hiermee de legende dat Caesar tijdens zijn doortocht naar Brittannië zijn paard aan deze boom vastbond en zich onder de boom te slapen legde. Deze legende vindt haar oorsprong in de vermelding in 1612 bij de geschiedschrijver Gramaye dat Caesar te Lo passeerde. Deze historische boom vormt dan ook samen met de Westpoort één van de symbolen voor de historische vestingstad Lo.
Als zijnde een boom die - ondanks of dankzij - het legendarische karakter van de verhalen over Caesar toch symbool staat voor het Romeinse verleden van Lo.

wetenschappelijke waarde

in casu dendrologische waarde: Als zijnde één van de oudste en grootste taxus- of venijnbomen in Vlaanderen (Taxus baccata), in 1989 met een omtrek van 2,80 meter en een kroonbreedte van circa 7 meter, de boom zou op vandaag rond de 250 jaar oud zijn. Hiermee is het één van de oudste gekende taxussen van Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Caesarsboom, eeuwenoude taxus

Weststraat zonder nummer (Lo-Reninge)
*Weststraat z.nr. Zogenaamde "Caesarsboom", opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bij de "Westpoort" op de overgang tussen de Weststraat en de Hogebrugstraat staat de eeuwenoude Taxus (Taxus baccata). "Caesarsboom" genoemd naar de legende waarbij Julius Caesar tijdens zijn doortocht naar Brittannië zijn paard aan deze Taxus zou hebben vastgebonden en zich bij de


Eeuwenoude taxus Caesarsboom

Weststraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Aan de voet van de Westpoort te Lo, op de overgang tussen de Weststraat en de Hogebrugstraat, staat een eeuwenoude taxus (Taxus baccata), de zogenaamde Caesarsboom. De taxus is een historische boom die samen met de Westpoort de overgang tussen de omwalde (en vroeger ommuurde) vestingstad en het buitengebied markeert.