Beschermd monument

Kilometerpaal K29

Beschermd monument van 24-12-2020 tot heden (voorlopige bescherming)

ID
127164
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127164

Besluiten

Kasteel en kasteelpark de Bunswyck, voormalige afspanning De Mol en kilometerpaal K29
voorlopige beschermingsbesluiten: 24-12-2020  ID: 14960

Beschrijving

Deze bescherming betreft kilometerpaal K29.

Het kasteel de Bunswyck met de omheiningsmuur en de toegangshekken en de voormalige afspanning De Mol worden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

Het kasteelpark de Bunswyck met Klein park en Groot park met centrale hoogstamboomgaard, belvedère en loods met dienstgebouw, dreef en parkelementen in cementrustiek wordt in hetzelfde besluit beschermd als cultuurhistorisch landschap.Waarden

De kilometerpaal K29 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

De kilometerpaal of ‘borne kilometrique’ 29 lokaliseert zich op de Tiensesteenweg tussen Leuven en Tienen, vlakbij de afspanning De Mol. De natuurstenen paal heeft historische erfgoedwaarde als een bewaarde getuige van de kilometerpalen opgericht op steenwegen in de periode 1792–1854. Als gevolg van de invoering van het metriek stelsel werden toen kilometerpalen als bewegwijzering ingevoerd langsheen de nationale steenwegen.

architecturale waarde

De kilometerpaal is een zeldzaam bewaard gebleven exemplaar met een representatieve vorm en materiaalgebruik voor kilometerpalen uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kilometerpaal K29

Tiensesteenweg zonder nummer (Leuven)
Kilometerpaal 29 langsheen de steenweg Brussel-Luik, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.