Beschermd monument

Windmolen De Brauwere

Beschermd monument van 30-12-1942 tot heden (voorlopige opheffing)

ID
127170
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127170

Besluiten

Windmolen De Brauwere
voorlopige opheffingsbesluiten: 22-12-2020  ID: 14954

Windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1942  ID: 57

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Windmolen De Brauwere.

De windmolen werd beschermd als monument bij besluit van de secretaris-generaal van 30 december 1942. Deze bescherming werd voorlopig opgeheven bij ministerieel besluit van 22 december 2020.Waarden

De windmolen De Brauwere was beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Brauwere

Blankenbergse Dijk Noord zonder nummer (Zuienkerke)
De dorpsmolen van Zuienkerke, beter bekend als molen De Brauwere, was een korenwindmolen van het type standaardmolen met open voet die teruggaat tot de 15de eeuw, maar die in 1947 gesloopt werd.