Beschermd monument

Villa Sous tous vent-Duindistel

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12719   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12719

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De gekoppelde villa Sous tous vent-Duindistel met tuin, duinreliëf en trappen, is beschermd als monument.


Waarden

De gekoppelde villa Sous tous vent-Duindistel met tuin, duinreliëf en trappen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het interbellum bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De gekoppelde villa, zogenaamd Sous tous vent-Duindistel, wordt opgetrokken in 1926 als rechtstreeks gevolg van de verkaveling van de duingronden ten oosten van het Poolspad en de aanleg van het oostelijk deel van het Britspad en het Professor C. Heymansplein waar de villa aan paalt. Typerend voor de verkaveling in Het Zoute is dat de villa is ingeplant op een ruim perceel met behouden duinreliëf;
Als zijnde een typisch voorbeeld van een grootschalige cottage die in Het Zoute wordt opgetrokken, met name de gekoppelde villa, waarin meerdere woningen zijn opgenomen die hierbij een verticale structuur bezitten zoals een rijwoning, in casu twee in spiegelbeeld opgetrokken woonsten;
Als zijnde een villa opgetrokken in cottagestijl, waarvan het architecturaal concept mee bepaald wordt door de bewaarde duinhelling met de geïntegreerde trappartijen en plateaus. Versterkt door de open ligging aan de oostzijde naast het Professor C. Heymansplein, is de villa de blikvanger in het Britspad. Het vrij monumentaal bouwvolume heeft een typerend silhouet gevormd door onder meer de laag reikende pannen daken met breed overkragende kroonlijsten, de driezijdig doorgetrokken erkers centraal in de voorgevel en de grote opengewerkte hoekterrassen die het zicht van op straat bepalen. Markant zijn de fraaie - voorheen polychrome - bas-reliëfs in de puntgevels met huisnaam, bouwdatum "1926" en afbeelding van respectievelijk windmolen (nr. 14) en duindistel (nr. 16). In het interieur blijft het houtwerk bewaard van onder meer plankenvloeren, trap en plafond met moer- en kinderbalken in hal en zitkamer;
Als getuige van het oeuvre van de gekende Gentse architect Valentin Vaerwijck (1882- 1959), die in het interbellum verscheidene villa's aan de kust laat bouwen, onder meer in De Haan en Duinbergen. In de periode 1926-1928 is hij voornamelijk werkzaam in Knokke-Het Zoute, waar hij diverse projecten heeft, onder meer de bouw van enkele kustvilla's, waaronder de villa Sous tous vent-Duindistel.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten. Hier in casu herbergt de tweewoonst met het zomers buitenverblijf van de gekende kunstschilder Albert Saverys (1886-1964).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Sous tous vent-Duindistel

Britspad 14, 16 (Knokke-Heist)
Gekoppelde villa zogenaamd "Sous tous vent-Duindistel" gebouwd in 1926 naar ontwerp van de Gentse architect Valentin Vaerwijck op een duinhelling aan de zuidzijde van het Britspad. Opgetrokken in opdracht van fabrikant Lucien Seeuws (nummer 14) en de gekende kunstschilder Albert Saverys (1886-1964) (nummer 16). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.