Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 6406

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot heden

ID
127191
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127191

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 15-06-2021  ID: 14971

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.