Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 12721   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12721

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter te Ieper is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Sint-Pieterskerkhof 87 (Ieper)
Oorsprong soms teruggebracht tot 1073 met bouw van een bedehuis dank zij Robrecht de Fries; historisch en architectuuronderzoek situeren nu de oprichting in de tweede helft van de 12de eeuw; in 1102 stichting van de parochie, afhankelijk van het Sint-Maartenskapittel in Ieper.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Pieter

Ieper (Ieper)
Orgel van Jules Anneessens uit 1924-1925. Sinds ongeveer 1980 als onherstelbaar opgegeven en uit gebruik genomen. In 1988 werd een tweede orgel, door Loncke Orgelbouw bvba uit 1979, voormalig privé-bezit, opgesteld in de Sint-Pieterskerk, ter vervanging van het functieloze Anneessens-orgel.