Beschermd monument

Villa

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12724   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12724

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa met tuin, duinreliëf, trappartijen en tuinmuur, is beschermd als monument.Waarden

De gekoppelde villa met tuin, duinreliëf, trappartijen, tuinmuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het interbellum bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De gekoppelde villa wordt opgetrokken in 1928 als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden in het noordelijk deel van de Elizabetlaan;
Als zijnde een typisch voorbeeld van een grootschalige cottage die in Het Zoute wordt opgetrokken, met name de gekoppelde villa, waarin meerdere woningen zijn opgenomen die hierbij een verticale structuur bezitten zoals een rijwoning, in casu twee in spiegelbeeld opgetrokken woonsten;
Als zijnde een villa opgetrokken in cottagestijl, waarvan het architecturaal concept mee bepaald wordt door de bewaarde duinhelling met de geïntegreerde trappartijen en plateaus (bewaard bij nr. 16). Het vrij monumentaal bouwvolume heeft een typerend silhouet gevormd door onder meer in- en uitzwenkende muurpartijen als gevolg van erkers en balkons. Opvallend zijn de centrale traveeën bekroond door puntgevels waarin dakvensters in de vorm van driezijdige erkers op boegvormige consoles. De tweewoonst bewaart de oorspronkelijke materiaalverhoudingen, zijnde de ongeschilderde bakstenen onderbouw, bepleisterde bovenbouw met pseudo-vakwerk. De tweewoonst behoudt grotendeels het oorspronkelijk plan dat opgebouwd is rond een centrale traphal waarop de diverse vertrekken uitkomen;
Als getuige van het oeuvre van architect Jozef (Jos) De Groot (1885-1945), die voornamelijk werkzaam was in Blankenberge, waar hij in het begin van de 20ste eeuw onder meer verscheidene woningen in art-nouveaustijlliet optrekken. Bij de tweewoonst in Het Zoute neemt hij de cottagestijl over die in de villawijk alom wordt toegepast voor de bouw van de duinhuizen.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder wordt uitgebouwd en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gekoppelde villa

Elizabetlaan 16, 18 (Knokke-Heist)
Gekoppelde villa in cottagestijl zogenaamd "Asmodée-Born Coli (?)" gelegen op een duinhelling op de noordoostelijke hoek van de Elisabetlaan en het Britspad. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.