Beschermd monument

Laatgotische stadswoning: gevels en bedaking

Beschermd monument van 09-07-1974 tot heden

ID
12726
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12726

Besluiten

Gebouwen in Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1974  ID: 755


Waarden

Genthof 1-3 ( gevels en bedakingen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Laatgotische stadswoning

Genthof 1-3 (Brugge)
Laatgotisch dubbelhuis van circa 1550; vijf traveeën, souterrain en drie naar boven toe verlagende bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. In 1976 vond een historiserende restauratie plaats naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Verankerde bakstenen schermgevel afgelijnd door kantelen.