Beschermd monument

Groot Vleeshuis

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 12728   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12728

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

Het Groot Vleeshuis te Ieper is beschermd als monument.


Waarden

Het Vleeshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Vleeshuis

Neermarkt 8, 9 (Ieper)
Vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien in zijn "oorspronkelijke toestand" hersteld naar ontwerp van architect Jules Coomans, zie bewaarde plans en bestek van 1923.