Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 6534

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot heden

ID
127319
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127319

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 15-06-2021  ID: 14971

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van gebieden geen archeologie vind je op onze website.

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Aanduiding van

Is de aanduiding van

Ettelgemsestraat 96

Ettelgemstraat 96 (Oudenburg)

Is de omvattende aanduiding van

Ettelgemsestraat 96

Ettelgemsestraat 96 (Oudenburg)
Binnen de site werden bijna uitsluitend Merovingische sporen aangetroffen. Het gaat onder andere om enkele waterputten/waterkuilen en paalkuilen. Er werd ook een fragment van een wegtracé met karresporen aangetroffen en twee spiekers waarvan er één in de late ijzertijd gedateerd kon worden. Het was hierdoor niet mogelijk om de functie van de site te bepalen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.