Beschermd monument

Villa De Valk

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden

ID: 12732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12732

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

Villa De Valk met tuin en tuinmuur is beschermd als monument.Waarden

Villa De Valk met tuin en tuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde villa's die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het interbellum bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa zogenaamd De Valk wordt opgetrokken in 1932 als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden ten zuiden van de Elizabetlaan, meer specifiek in het deel tussen het Vlaamspad ten oosten en het F. Severinpad ten westen;
Als zijnde een villa opgetrokken in art-decostijl, waarvan het architecturaal concept mee bepaald wordt door de bewaarde bakstenen tuinmuur. Geheel uitgevoerd in onbeschilderde grijsbruine baksteen met uitgesproken decoratief en verzorgd metselverband en genuanceerd kleurverschil tussen sokkel en bovenbouw. Het typerend silhouet wordt gevormd door de geometrisch uitgewerkte gevelpartijen van onder meer erkers en balkons, maar voornamelijk door het opvallend verticale trappenhuis. Tevens rondsculptuur van valk op het hoekliseen ter illustratie van de huisnaam. Vermeldenswaardig in het interieur is onder meer de grote inkomhal met art-decogetinte opengewerkte traphal met natuurstenen tegelvloer en vrij massief uitgewerkte houten trap. Fraaie grote glas-in-loodramen in de traphal, aangebracht in de jaren 1980 ter vervanging van de oorspronkelijke;
Als getuige van het oeuvre van de belangrijke lokale architect Florimond Verva1cke (Knokke), een van de meest actieve architecten die, bij de verdere uitbouw van Het Zoute in het interbellum, de residentiële villawijk mee gestalte geeft. Hoewel hij voornamelijk ontwerpt in cottagestijl, opteert hij voor zijn eigen atelierwoning voor de meer toonaangevende art-decostijl, echter aangepast aan de voorschriften van de bouwreglementen die zijn opgesteld door de Compagnie Het Zoute in het eerste kwart van de 20ste eeuw, zoals de dakhelling.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur weerspiegelt uit de periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder wordt uitgebouwd en nieuwe villa's worden opgetrokken. Hier in casu de woning met (behouden) atelier van architect Florimond Vervalcke (Knokke), die gedurende meer dan 20 jaar de residentiële villawijk mee gestalte zal geven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa De Valk

Elizabetlaan 86 (Knokke-Heist)
Opgetrokken in art-decostijl 1932 als eigen woning van en door de Knokse architect Florimont Vervalcke; thans dokterswoning. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. In 1939 wordt door de architecteigenaar een klein volume aangebouwd tegen de zuidgevel aan de tuinzijde.