Beschermd monument

Ensemble van villa's Zandvlugge-Windekind

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden

ID: 12734   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12734

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa's Zandvlugge en Windekind met tuin, duinreliëf en aanhorigheden zijn beschermd als monument.Waarden

De villa's Zandvlugge en Windekind met tuin, duinreliëf en aanhorigheden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het begin van de 20ste eeuw, bij de initiële ontwikkeling van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa Zandvlugge, voorheen gekend als Cottage I - Les Sangliers en de villa Windekind, voorheen gekend als Miandetta en later Cottage 11 - Les Ils, horen bij de allereerste cottages in Het Zoute opgetrokken in 1911. Dit als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden ten oosten van de Elizabetlaan, meer bepaald na aanleg van het Britspad, vroeger het Engelspad geheten, één van de eerste wandelpaden in Het Zoute, waarlangs de villa oorspronkelijk zijn toegang heeft;
Als zijnde de twee modelcottages ontworpen in 1909 door architect Adolphe Pirenne in opdracht van de Compagnie Immobilière Le Zoute, waarvan beide plannen bekroond zijn en die als modelwoning aan de Belgische kust gepromoot werden, onder meer in het Engelse tijdschrift The Cottage;
Als zijnde twee villa's opgetrokken in cottagestijl met integratie van Normandische stijlkenmerken zoals opgelegd aan de architect door de Compagnie Immobilière Le Zoute. Het architecturaal concept wordt mee bepaald door de inplanting op een duinhelling. Behouden oorspronkelijke materiaalverhoudingen bij nr. 9 in de onbeschilderde bakstenen sokkel en bepleisterde bovenbouw, nog leesbaar bij nr. 7. Getypeerd door vrij eenvoudige structuur van onder meer symmetrische al dan niet doorgetrokken) erkers en grote puntgevels. Pirenne verwerkt in de modelcottages een ander materiaal voor het raamwerk, in casu metaal bij nr. 7, hout bij nr. 9;
Als getuige van het oeuvre van de Brusselse architect Adolphe Pirenne (1876-1932) die heel wat opdrachten toegewezen krijgt aan de kust, meer bepaald in Duinbergen en Het Zoute. Zijn creaties zijn een belangrijke stap voor de integratie van elementen uit de Engelse cottagestijl in de architectuur van de vakantiehuizen aan de kust, vaak met verwerking van Normandische stijlkenmerken waaronder (pseudo-)vakwerk. Pirenne past in het ontwerp van deze villa de regels toe voor het bouwen van de ideale cottage, met veel aandacht voor het woonconcept. Getuige daarvan zijn onder meer de oriëntatie en de ruimtewerking van de vertrekken, thans enigszins vertekend door de gewijzigde oriëntatie van de villa's met huidige ingang langs de Fochlaan.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw aan de Oostkust, bij de initiële ontwikkeling van Het Zoute, meer bepaald de residentiële villawijk. Hier in casu als zomers buitenverblijf voor enkele van de vele Engelsen die reeds vanaf het prille ontstaan van de badplaats hun vakantie doorbrengen in Het Zoute en zich er uiteindelijk ook zullen vestigen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Villa Windekind

Fochlaan 9 (Knokke-Heist)
Villa zogenaamd "Windekind", oorspronkelijk "Miandetta" en later gekend als "Cottage II - Les Ils". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. Samen met Fochlaan nummer 7 één van de twee modelwoningen in cottagestijl als dusdanig in 1909 ontworpen door architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) voor de villawijk Het Zoute, en opgetrokken volgens kadaster in 1911.


Villa Zandvlugge

Fochlaan 7 (Knokke-Heist)
Villa zogenaamd "Zandvlugge", voorheen gekend als "Cottage I - Les Sangliers". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. Samen met Fochlaan nummer 9 één van de twee modelwoningen in cottagestijl als dusdanig in 1909 ontworpen door architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) voor de villawijk Het Zoute, en opgetrokken volgens kadaster in 1911.