Sint-Laureinsstrand

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-07-1982 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Koning Ridderdijk, Strandlaan, Paul Grossettilaan
Locatie Koning Ridderdijk, Paul Grossettilaan, Strandlaan (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/35011/202.1
  • OW000887

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

IJzermonding en Sint-Laureinsduinen

Lombardsijde, Westende (Middelkerke), Nieuwpoort (Nieuwpoort)

Deze ankerplaats strekt zich uit op de rechteroever van de Ijzer (havengeul) bij Nieuwpoort met inbegrip van het strand, het natuurreservaat Ijzermonding en de Sint-Laureinsduinen tot de bebouwing van Westende-Bad. Het gehele gebied ligt langs het vroegere Ijzerestuarium op een voormalig eiland die van het vasteland gescheiden was door een kreek die in de Ijzer uitmondde. Vóór de 12de eeuw ontwikkelde zich een duinenfront op dit schorrengebied wat bewoning mogelijk maakte. De ankerplaats omvat de sequentie van strand en duinen tot polder en een slikken- en schorrengebied nabij de monding. Het strand is gescheiden van de Sint-Laureinsduinen door een lage dijk, een restant van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog.

Is de omvattende bescherming van

Steunpunt Seydlitz

Strandlaan zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Strandlaan z.nr. (ook te Westende, Koning Ridderdijk z.nr.). Steunpunt Seydlitz, een Duits steunpunt van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Oorspronkelijk kustbatterij met zes 15.5 cm kanonnen. De kanonnen stonden opgesteld op open beddingen. De manschappen en hun faciliteiten waren verdeeld over diverse types van bunkers.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers, duinen
DateringWO II

Beschrijving

Het Sint-Laureinsstrand te Westende is beschermd als landschap. De als monument beschermde restanten van het steunpunt Seydlits maken deel uit van het beschermde landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) motiveert de wetenschappelijke waarde van het Sint-Laureinsstrand als volgt: deze wordt bepaald door het voorkomen van plantensoorten typisch voor de duinen, zoals Cakile maritima Scop. (zeeraket), Carex arenaria (zandzegge), Ammophila arenaria (helm), Erodium cicutarim subsp. dunense (duinreigersbek), Thalictrum minus subsp. dunense (duinruit), Salix repens (kruipwilg), Viola curtisii (duinviooltje), Hippophae rhamnoides (duindoorn), ….

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000424, Sint-Laureinsstrand, advies KCML (1982).

Waarden

Het Sint-Laureinsstrand is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.