Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Laureinsstrand

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-07-1982 tot heden
ID: 12739   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12739

Besluiten

Sint-Laureinsstrand
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1982  ID: 1801

Beschrijving

Het Sint-Laureinsstrand te Westende is beschermd als landschap. De als monument beschermde restanten van het steunpunt Seydlits maken deel uit van het beschermde landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) motiveert de wetenschappelijke waarde van het Sint-Laureinsstrand als volgt: deze wordt bepaald door het voorkomen van plantensoorten typisch voor de duinen, zoals Cakile maritima Scop. (zeeraket), Carex arenaria (zandzegge), Ammophila arenaria (helm), Erodium cicutarim subsp. dunense (duinreigersbek), Thalictrum minus subsp. dunense (duinruit), Salix repens (kruipwilg), Viola curtisii (duinviooltje), Hippophae rhamnoides (duindoorn), ….

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000424, Sint-Laureinsstrand, advies KCML (1982).


Waarden

Het Sint-Laureinsstrand is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

IJzermonding en Sint-Laureinsduinen

Lombardsijde, Westende (Middelkerke), Nieuwpoort (Nieuwpoort)
Deze ankerplaats strekt zich uit op de rechteroever van de Ijzer (havengeul) bij Nieuwpoort met inbegrip van het strand, het natuurreservaat Ijzermonding en de Sint-Laureinsduinen tot de bebouwing van Westende-Bad. Het gehele gebied ligt langs het vroegere Ijzerestuarium op een voormalig eiland die van het vasteland gescheiden was door een kreek die in de Ijzer uitmondde. Vóór de 12de eeuw ontwikkelde zich een duinenfront op dit schorrengebied wat bewoning mogelijk maakte. De ankerplaats omvat de sequentie van strand en duinen tot polder en een slikken- en schorrengebied nabij de monding. Het strand is gescheiden van de Sint-Laureinsduinen door een lage dijk, een restant van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog.

Is de omvattende bescherming van

Steunpunt Seydlitz

Strandlaan zonder nummer (Middelkerke)
Strandlaan z.nr. (ook te Westende, Koning Ridderdijk z.nr.). Steunpunt Seydlitz, een Duits steunpunt van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Oorspronkelijk kustbatterij met zes 15.5 cm kanonnen. De kanonnen stonden opgesteld op open beddingen. De manschappen en hun faciliteiten waren verdeeld over diverse types van bunkers.