Beschermd monument

Villa Rêve d' Enfant

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden

ID
12740
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12740

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa Rêve d' Enfant met tuin en tuinmuur is beschermd als monument.Waarden

De villa Rêve d' Enfant met tuin en tuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het begin van de 20ste eeuw, bij de initiële ontwikkeling van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa Rêve d'Enfant, voorheen gekend als Wonderland wordt opgetrokken volgens kadaster in 1913. Dit als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden ten oosten van de Elizabetlaan, meer bepaald na aanleg van het Britspad, vroeger het Engelspad geheten, één van de eerste wandelpaden in Het Zoute, waarlangs de villa oorspronkelijk zijn toegang heeft;
Als zijnde een villa in tuin, opgetrokken in cottagestijl met Normandische inslag, zoals opgelegd aan de architect door de Compagnie Immobilière Le Zoute voor de nieuw te bouwen villa's aan het voormalige Engelspad. De villa wordt getypeerd door onder meer het laag doorgetrokken dakvlak aan de zuidzijde als overdekking van het terras en de erkervormige dakkapellen. Deels behouden oorspronkelijke materiaalverhoudingen in de bakstenen sokkel, de gepleisterde en witgeschilderde bovenbouw met pseudo-vakwerk in de geveltoppen. Het interieur bewaart grotendeels de oorspronkelijke indeling en aankleding waaronder de parketvloer in visgraatverband en tussendeuren;
Als getuige van het oeuvre van de Brusselse architect Adolphe Pirenne (1876-1932) die heel wat opdrachten toegewezen krijgt aan de kust, meer bepaald in Duinbergen en Het Zoute. Zijn creaties zijn een belangrijke stap voor de integratie van elementen uit de Engelse cottagestijl in de architectuur van de vakantiehuizen aan de kust, vaak met verwerking van Normandische stijlkenmerken zoals (pseudo-)vakwerk.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw aan de Oostkust, bij de initiële ontwikkeling van Het Zoute, meer bepaald de residentiële villawijk;
Als zijnde het zomers buitenverblijf van de bekende musicus-componist Eugène Ysaye (Luik, 1858 - Brussel, 1931), één van de grootste violisten van België en Europa, gekend in de kunst- en muziekwereld, onder meer als lesgever van Koningin Elisabeth en als stichter van de zogenaamde Concerts Ysaye (1895-1940). Hij verblijft er geregeld in de periode 1914 tot 1928. Het is Eugène Ysaye die aan de villa de huidige benaming Rêve d'Enfant geeft, hiermee verwijzend naar een muziekstuk dat hij in 1901 schreef naar aanleiding van een ziekte van één van zijn kinderen, met als getuigen de attributen in de huidige inkomhal (portret, partituur, viool);
Als getuige van de aanwezigheid van vele gekenden uit de kunst- en muziekwereld ten tijde van de bewoning door de musicus Eugène Ysaye, weergegeven op de lijst van logés die uithangt in één van de slaapkamers, zoals de Belgische Koningin Elisabeth, G. Charpentier, C. Debussy, G. De Smet, M. Ravel, I. Duncan en vele anderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Rêve d' Enfant

Fochlaan 23 (Knokke-Heist)
Villa zogenaamd "Rêve d'Enfant", voorheen gekend als villa "Wonderland", gebouwd volgens kadaster in 1913 naar ontwerp (1911) van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en een tijdlang betrokken als zomers buitenverblijf voor de bekende Belgische musicus-componist Eugène Ysaÿe (Luik, 1858 - Brussel, 1931).