Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jacob

Beschermd monument van 10-02-1940 tot heden
ID: 12741   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12741

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-1940  ID: 36

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jacob te Ieper is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jacobskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige of geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jacob

Gezelleplein 45 (Ieper)
Ontstaan van de parochie te situeren in de eerste helft van de 12de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Jacob

Ieper (Ieper)
Orgel van Jules Anneessens, te situeren tussen 1925 en 1928.