Beschermd monument

Villa Chanty Val

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12743   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12743

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa Chanty Val met tuin, duinreliëf, tuinpaden en terras op pijlers, is beschermd als monument.


Waarden

De villa Chanty Val met tuin, duinreliëf, tuinpaden en terras op pijlers, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het begin van de 20ste eeuw, bij de initiële ontwikkeling van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa Chanty Val, voorheen gekend als Duinkotje wordt als één van de allereerste cottages in Het Zoute opgetrokken in 1910. Dit als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden aan de zuidgrens van de badplaats, in casu de Helmweg die reeds vanaf 1908-1909 als een van de eerste paden wordt aangelegd;
Als zijnde een villa opgetrokken in cottage- en art nouveaustijl, waarvan het architecturaal concept mee wordt bepaald door de dieper gelegen inplanting tegen een duinheuvel aan. Een beeldbepalend terras op bakstenen pijlers aan de zuidzijde vangt het niveauverschil op. Expressief gabariet door onder meer de dynamische volumewerking van in- en uitspringende muurpartijen als gevolg van halfronde erkers en terrassen, en bekronende schouwen met een opvallende art-nouveaugetinte vormgeving. Interieur met grotendeels bewaard houtwerk waaronder de houten trap met trapkast, binnendeuren en hoekbank in hal. Vermeldenswaardig is de fraaie figuratief uitgewerkte console onder de draagbalken in de zitkamer, wellicht verwijzend naar het beroep van de bouwheer, in casu landmeter;
Als getuige van het oeuvre van de Brusselse architectlandmeter Franz Tilley (1872-1929), die reeds vanaf 1905 werkzaam is in Knokke, id est nog vóór de uitbouw van Het Zoute. Hij verwerft zodoende een gevestigde faam en zal diverse villa's ontwerpen voor de eerste bezoekers die in de nieuwe badplaats willen verblijven. Tevens architect van het Grand Hotel du Zoute (1909-1910) op het voormalige Leopoldplein, wat wordt aanzien als kiem voor de verdere ontwikkeling van de badplaats Het Zoute met de bouw van de eerste villa's en hotels tot gevolg.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw aan de Oostkust, bij de initiële ontwikkeling van Het Zoute, meer bepaald de residentiële villawijk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Chanty Val

Helmweg 24 (Knokke-Heist)
Villa in cottagestijl zogenaamd "Chanty Val", voorheen gekend als villa "Duinenkotje", op plan aangeduid als "Dune Cottage", gebouwd in 1910 naar ontwerp (1909) van Franz Tilley (Brussel, 1872 - Elsene, 1929) als één van de eerste villa's van Het Zoute. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.