Beschermd monument

Ensemble van villa's

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden

ID
12749
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12749

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De dubbelvilla's Nautilus-Arcadie en Les Dauphins-Les Nymphes met omgevende tuin met markant duinreliëf, trappartijen en tuinmuur, zijn beschermd als monument.Waarden

De dubbelvilla's Nautilus-Arcadie en Les Dauphins-Les Nymphes met omgevende tuin met markant duinreliëf, trappartijen en tuinmuur, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het tweede kwart van de 20ste eeuw, bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa's Nautilus-Arcadie en Les Dauphins-Les Nymphes worden in 1928 opgetrokken op een duinhelling aan het Poolspad. Dit als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden tussen het Britspad en het westelijk deel van het Poolspad in de jaren 1920;
Als zijnde een ensemble van twee villa's opgetrokken in cottage- en art-decostijl, waarvan het architecturaal concept mee bepaald wordt door de hoger gelegen inplanting op een duinheuvel, met geïntegreerde trappartijen en plateaus. Opmerkelijk aan de vrij robuust uitgewerkte duinhuizen zijn de grote dakvolumes met overkragende geveltoppen waarin zwaar vakwerk. Typerend is tevens het kleurrijk materiaalgebruik waarvan de oorspronkelijke afwerking behouden is bij nr. 5-9, waaronder hoge ongeschilderde bakstenen sokkel in streks verband, bepleisterde en witgeschilderde bovenbouw en gebruik van natuursteen voor gevelornamentiek. Art-decogetinte uitwerking waaronder verzorgd metselverband en bolornamenten (nr. 5-9). Levendige volumewerking als gevolg van erkers en terrassen; beeldbepalend breed terras opengewerkt door rondboogarcade op typerende korte sigaarvormige zuiltjes (nr. 1-3);
Als getuige van het oeuvre van de belangrijke architect Léon Stynen (Antwerpen, 1899- 1990), als jonge architect in de jaren 1920 werkzaam te Knokke, waar hij reeds een gevestigde faam heeft opgebouwd door onder meer zijn ontwerp voor het Monument voor de Gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog (1922-1923) en voor het Casino van Knokke (1925 en 1928-1931). De kustvilla's zijn eerder uitzonderlijk in het oeuvre van Stynen, zowel qua typologie als qua stijl, met name de meer behoudsgezinde combinatie van cottage- en art decostijl, in tegenstelling tot zijn bouwwerken in modernistische stijl.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Villa Les Dauphins-Les Nymphes

Poolspad 5, 9 (Knokke-Heist)
Villa zogenaamd "Les Dauphins-Les Nymphes", samen met nummer 1-3 deel uitmakend van ensemble van twee dubbelvilla's naar ontwerp (1927) van de Antwerpse architect Léon Stynen (1899-1990), opgetrokken volgens kadaster in 1928. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.


Villa Nautilus-Arcadië

Poolspad 1-3 (Knokke-Heist)
*Poolspad nr. 1-3. Villa z.g. "Nautilus-Arcadië", samen met nr. 5-7 deel uitmakend van ensemble van twee dubbelvilla's naar ontwerp (1927) van de Antwerpse architect Léon Stynen (1899-1990), opgetrokken volgens kadaster in 1928. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. Hoger gelegen dubbelvilla in cottage- en art-decostijl, waarvan het architecturaal concept mee wordt bepa