Beschermd monument

Villa Beaumesnil

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12761   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12761

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa Beaumesnil met omgevende tuin met nog deels behouden oorspronkelijke aanleg, is beschermd als monument.Waarden

De villa Beaumesnil met omgevende tuin met nog deels behouden oorspronkelijke aanleg, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het tweede kwart van de 20ste eeuw, bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een· nieuwe woonvorm en -stijl. De villa Beaumesnil wordt in 1933 opgetrokken aan de Zoutelaan, de rechtlijnige hoofdas van het Zoute. Dit als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de omliggende duingronden vanaf de jaren 1920;
Als zijnde een fraaie statige villa in cottagestijl met uitgesproken Anglo-Normandische stijlkenmerken in tuin met deels behouden oorspronkelijke aanleg. Opmerkelijk is het uitzonderlijke gaaf bewaard en rijkelijk uitgewerkt materiaalgebruik, met de perfect bewaarde afwerking: de hoge ongeschilderde bakstenen sokkel en de deels bepleisterde licht overkragende bovenbouw. Zeldzaam is dat bij deze villa echt vakwerk is gebruikt, onder meer in de puntgeveltoppen, waarvan enkele met windborden en volhouten gevelvelden;
Als getuige van het oeuvre van de belangrijke lokale architect Florimond Vervalcke (Knokke), één van de meest actieve architecten die, bij de verdere uitbouw van Het Zoute in het interbellum, de residentiële villawijk mee gestalte geeft.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Beaumesnil

Zoutelaan 126 (Knokke-Heist)
Villa zogenaamd "Beaumesnil", opgetrokken in 1933 naar ontwerp van de Knokse architect Florimond Vervalcke. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. In 1985 gebeurt een uitbreiding met twee losstaande volumes aan de oostzijde, met name een tweede garage en een conciërgewoning.