Beschermd monument

Villa Dennenhul-Klimop

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12763   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12763

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa Dennenhul-Klimop met omgevende tuin met markant duinreliëf, trappartijen en plateaus, is beschermd als monument.


Waarden

De villa Dennenhul-Klimop met omgevende tuin met markant duinreliëf, trappartijen en plateaus, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde het oude clubhouse van de golf, een belangrijke historische getuige van de uitbouw van Knokke-Het Zoute als badplaats van allure met exclusieve recreatieve voorzieningen. Hierdoor worden reeds van in het begin van de 20ste eeuw binnen- en buitenlandse badgasten aangetrokken om in Het Zoute te verblijven of er zich te vestigen, waardoor de bouwactiviteit op gang komt en de residentiële villawijk uiteindelijk gestalte krijgt;
Als zijnde getuige van de introductie en ontwikkeling van de golfsport op het continent, zoals grotendeels op Brits initiatief, de aanleg van één van de eerste golfterreinen op het continent in de Zoutepolder in 1900. Wegens groot succes dient een tweede golfterrein te worden aangelegd ten zuiden van de Zoutelaan (1912-1914), en tevens een -als zodanig ontworpen- clubhouse te worden gebouwd in 1910.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het begin van de 20ste eeuw bij de initiële ontwikkeling van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. Het clubhouse van de golf wordt opgetrokken in 1910 als rechtstreeks gevolg van de plannen voor de aanleg van een tweede golfcircuit ten zuiden van de Zoutelaan. Tegen de bestaande traditie in, wordt het clubhouse ingeplant bovenop een duintop, wat de nieuwe drang van de opdrachtgever illustreert een zo ruim mogelijk en variërend uitzicht te bekomen en de nieuwe relatie weerspiegelt tussen de binnenruimte en de omgevende natuur;
Als zijnde een duinhuis opgetrokken in cottagestijl met integratie van Normandische stijlkenmerken, waarvan het architecturaal concept mee bepaald wordt door de bewaarde duinhelling met de geïntegreerde trappartijen en plateaus. Ofschoon verbouwd in de tweede helft van de 20ste eeuw, wordt het duinhuis nog getypeerd door onder meer het levendig dakenspel gekarakteriseerd door wolfdaken en het gebruik van pseudo-vakwerk in de gevelvelden.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw bij de initiële uitbouw van Het Zoute. Hier in casu het oude clubhouse van het tweede golfterrein dat wordt aangelegd in 1912-1914 ten zuiden van de Zoutelaan. Getuigt van de vele Britse toeristen die reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw hun vakantie doorbrengen in Het Zoute, en die ook het initiatief nemen om de golfsport te introduceren op het continent. Tot op de dag van vandaag versterkt de mogelijkheid om de golfsport te beoefenen nog steeds het exclusief karakter van de badplaats Knokke-Het Zoute.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Dennenhul-Klimop

Binnenhof 9, 11, 13 (Knokke-Heist)
Villa zogenaamd "Dennenhul-Klimop" opgetrokken in 1910 naar ontwerp van architect G. Verenghen, als oorspronkelijk clubhouse van het tweede golfterrein dat in 1912-1914 wordt aangelegd ten zuiden van de Zoutelaan, naar plannen van de gekende Britse golfontwerper H.S. Colt. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.