Beschermd monument

Houten windmolen de Buulmolen

Beschermd monument van tot heden

ID
127711
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127711

Besluiten

Houten windmolen de Buulmolen
definitieve wijzigingsbesluiten: 08-07-2021  ID: 14982

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen Buulmolen.

De Buulmolen uit Antwerpen werd bij ministerieel besluit van 10 juni 1992 beschermd als monument.

De molen werd in 2002-2003 verplaatst van Antwerpen naar Olen. Deze verplaatsing werd gemachtigd op 20 september 1996 door de Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Antwerpen, maar de bescherming werd niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Antwerpen.

Daarom werd het oorspronkelijke besluit bij ministerieel besluit van 22 december 2020 voorlopig en bij ministerieel besluit van 8 juli 2021 definitief gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na de verplaatsing was vereist omwille van de rechtszekerheid.Waarden

De houten windmolen Buulmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Buulmolen

Industrielaan zonder nummer (Olen)
De Buulmolen is gelegen in het Olense gehucht (Hoog)Buul aan de zuidzijde van het Albertkanaal, langsheen de Industrielaan schuin tegenover de Sluizenweg en het bijhorende sluizencomplex. De windmolen betreft een standaardmolen met gesloten voet die fungeert als korenmolen. De molen werd hier heropgebouwd tussen oktober 2002 en juli 2003 naar ontwerp van architect Paul Gevers. Bij de uitvoering werd het 18de-eeuwse uitzicht van de windmolen zoals hij er tot 1937 op zijn oorspronkelijke plaats uitzag, hersteld, maar konden er amper oorspronkelijke molenonderdelen gerecupereerd worden.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Windmolen Buulmolen

Noordkasteel-Oost (Antwerpen)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.