Beschermde archeologische site

Middeleeuwse burcht

Beschermde archeologische site van tot heden (voorlopige bescherming)

ID
127720
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127720

Besluiten

Middeleeuwse burcht
voorlopige beschermingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14992

Beschrijving

Deze bescherming betreft de middeleeuwse burcht in Ninove.Waarden

De middeleeuwse burcht in Ninove is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door: 

archeologische waarde

Een waarderend archeologisch onderzoek ter hoogte van de voormalige burchtsite van Ninove slaagde er met succes in om ondergrondse restanten van de middeleeuwse burcht te situeren en in kaart te brengen. Op het terrein zijn nog goed bewaarde archeologische sporen aanwezig. In Vlaanderen zijn slechts een beperkt aantal motteversterkingen in dorps- of stadscontext bewaard. De burcht van Ninove is dus uitzonderlijk als een van de weinige stedelijke motteversterkingen die gespaard zijn gebleven van urbane ontwikkeling. De burcht van Ninove kent zijn oorsprong kort na het midden van de 11de eeuw, als versterking op de nieuwe grens van het graafschap Vlaanderen. Daarmee is de burcht van Ninove een van de vroegste voorbeelden van een motte-burcht langs de Dender. Zowel de historische betekenis als het hoge archeologisch potentieel van de burcht van Ninove motiveren een bescherming als archeologische site. De site heeft een hoge archeologische erfgoedwaarde gebaseerd op criteria als zeldzaamheid, representativiteit, wetenschappelijk potentieel, landschappelijke context, bewaringstoestand, waarneembaarheid en herinnering.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Middeleeuwse burcht

Leo Moeremansplaats, Meerbekeweg, Paul De Montplein (Ninove)
De heren van Ninove bouwden wellicht al in het derde kwart van de 11de eeuw langs de weg Ninove-Brussel een motte, ingeplant tussen twee (ondertussen verdwenen) Denderarmen. De kaart van Jacob Van Deventer (ca. 1545), de vroegste afbeelding van de burchtsite, toont de laatmiddeleeuwse situatie na een intensief proces van ‘verstening’ met duidelijk herkenbaar de brede mottegrachten, de ringmuur rond opper- en neerhof, de donjon, talrijke nutsgebouwen en de ‘Kruiskapel’, waar relieken van het Heilig Kruis bewaard werden.