Beschermde archeologische site

Verdwenen Zwinhaven Hoeke

Beschermde archeologische site van tot heden (voorlopige bescherming)

ID
127731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127731

Besluiten

Verdwenen middeleeuwse zwinhaven Hoeke
voorlopige beschermingsbesluiten: 17-11-2021  ID: 15011

Beschrijving

Deze bescherming betreft de verdwenen middeleeuwse Zwinhaven Hoeke.Waarden

De verdwenen middeleeuwse Zwinhaven Hoeke is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door:

archeologische waarde

Het feit dat de site in de ondergrond een archeologisch goed bewaarde verdwenen middeleeuwse havenstad vertegenwoordigt is de voornaamste factor om deze een beschermde status tot te kennen. Hoeke maakt deel uit van het verdwenen middeleeuws havennetwerk van Brugge. Dit havennetwerk kent geen parallellen binnen West-Europa en is uniek voor Vlaanderen. Aangezien iedere haven een eigen functie uitoefende binnen dit netwerk zijn de Zwinsteden ook onderling als uniek te beschouwen. De site is gelegen op de westelijke oever van de voormalige Zwingeul. De regio is gekend als één van de best bewaarde middeleeuwse landschappen van Vlaanderen. Waarderend onderzoek maakte duidelijk dat het bodemarchief over het algemeen onder zeer goede omstandigheden bewaard is gebleven. Het vondstmateriaal onderstreept de uitzonderlijke aard van de site en de internationale connectiviteit die ze weerspiegelt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Verdwenen Zwinhaven Hoeke

Damse Vaart-Noord, Krinkeldijk, Natiënlaan, Oostkerkestraat, Oude Westkapellestraat (Damme)
Hoeke maakt deel uit van het verdwenen middeleeuws havennetwerk van Brugge.