Beschermd monument

Villa Paquebot

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden

ID: 12775   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12775

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa Paquebot met omgevende tuin en markant duinreliëf, toegangshek en -pad, trappartijen en terrassen, is beschermd als monument. Merkwaardig is de bunker uit de Eerste Wereldoorlog die in de architectuur van de villa werd geïntegreerd.Waarden

De villa Paquebot met omgevende tuin en markant duinreliëf, toegangshek en -pad, trappartijen en terrassen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het interbellum bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa Paquebot wordt opgetrokken in 1936, ter vervanging van de villa La Casemate van 1926, opgetrokken als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden ten westen van de Sparrendreef in de jaren 1920;
Als zijnde een typerend voorbeeld van een villa waarvan het architecturaal concept mee bepaald wordt door de omgevende tuin met bewaarde duinhelling, geïntegreerde trappartijen en terrassen, eigen aan de verkaveling in Het Zoute. In tegenstelling tot villa's die op een duinentop zijn opgetrokken, biedt het omgevend duinenlandschap de villa Paquebot als het ware een natuurlijke beschutting en privacy;
Als zijnde één van de schaarse voorbeelden van modernistische villabouw aan de kust, met grote architectonische kwaliteiten. Opgetrokken in de zogenaamde bootstijl, met onder meer het uitgesproken bouwvolume met schoorstenen die boven het plat dak uitsteken, het spel van niveauverschillen en terrassen met ijzeren buisleuningen en de toepassing van het patrijspoortmotief door middel van ronde vensters. Ondanks de uitbreidingen van de villa in de jaren 1966 en 1971 aan de zuidoostelijke hoek blijft het totaalvolume goed bewaard. Uitzonderlijk is de in de woning geïntegreerde bunker uit de Eerste Wereldoorlog waarboven een terras is aangelegd. Uitgesproken aandacht voor lichtwerking zowel in exterieur als interieur, zoals het gebruik van de zogenaamde Norma-Lux glasstenen aan de westgevel, de grote glazen wand aan de inkomhal, de traphal met zenitaal licht en de plaatsing van de raampartijen. Zin voor standaardisatie verwezenlijkt in de integraal bewaarde Cubex-keuken;
Als getuige van het oeuvre van de gekende Brusselse architect Louis-Herman de Koninck (1896-1984), een belangrijke modernistische architect die een vooraanstaande plaats inneemt in de avant-garde architectuur of het Nieuwe Bouwen tijdens het interbellum. Tevens gekend omwille van zijn research naar prefabricatie en industrialisatie van betonnen elementen en het ontwikkelen van serieprocessen in de constructie en de uitrusting van een woning. Getuige hiervan is de Cubex-keuken, door de Koninck ontworpen in 1930 voor het derde C.I.A.M.-congres dat gehouden werd in Brussel.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, wanneer de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten. De modernistische villa Paquebot is een typevoorbeeld van een vakantiewoning zodanig ontworpen om te voldoen aan alle moderne eisen qua comfort en nutsvoorzieningen die de bewoners tegelijk de mogelijkheid bieden ten volle van de omgeving én van hun verblijf aan de kust te genieten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Paquebot

Sparrendreef 44 (Knokke-Heist)
Opmerkelijke villa in modernistische stijl van 1936 naar ontwerp van de Brusselse architect Louis-Herman de Koninck (1896-1984). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.