Beschermd monument

Villa Louise met tuin

Beschermd monument van 14-12-2015 tot heden

ID: 12784   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12784

Besluiten

Villa Louise met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-2015  ID: 5853

Beschrijving

Deze bescherming betreft de villa Louise met inbegrip van de tuin.Waarden

Villa Louise met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Villa Louise werd in 1900 gebouwd als buitenverblijf voor de Antwerpse stouwer Jan Baptiste Venkeler. Het is één van de oudste particuliere buitenverblijven die in Sint-Mariaburg in Ekeren werd gebouwd, omringd door een grote siertuin. De villa is hiermee een representatieve materiële getuige van de nieuwe woonidealen die eind 19de eeuw in België onder de naam 'cité-jardin' ontstonden als een interpretatie van de Engelse tuinwijkgedachte. Villa Louise refereert, als eind-19de-eeuwse tuinwijkvilla aan de beginfase waarin het heide- en bosgebied in Ekeren maatschappelijk van belang werd als exclusief kader voor vakantieverblijf en recreatie in de rand rond Antwerpen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Villa Louise is te typeren als een eclectische villa, waarin de onbekende ontwerper elementen combineert uit de neo-VIaamserenaissance en uit de cottagestijl tot een kwalitatief, pittoresk geheel. De leien bedaking met torenspits, het tweekleurige metselwerk, het verzorgde houtwerk van de portiek, de kroonlijst, windborden, vensters, deuren en terrassen, de tegels verwerkt in portiek en hoektoren, zijn stijlelementen die representatief zijn voor de buitenverblijven die in de Belle Epoque voor de gegoede burgerij werden gebouwd. Goed herkenbare voorbeelden van dergelijke buitenverblijven, zoals Villa Louise, zijn zeldzaam aan het worden in de steeds meer verkavelde villawijken aan de rand van de Vlaamse steden. Villa Louise is een architecturale getuige van de succesrijke ontwikkeling van Sint-Mariaburg, een bekende tuinwijk ten noorden van Antwerpen. Dit buitenverblijf is een zeldzaam, herkenbaar en representatief voorbeeld van de bouwtypologie die bouwmaatschappij Antverpia voor ogen had bij de ontwikkeling van deze tuinwijk. Villa Louise heeft alle architecturale kenmerken die typerend waren voor de 'modelvilla's' in Sint-Mariaburg. De herkenbare context van de siertuin in landschappelijke stijl met hoogstammige bomen, heesters en graspartijen en een bijgebouw in aangepaste bouwstijl, behoort tot het architecturale concept van een buitenverblijf in een tuinwijk. Ook de recent toegevoegde elementen aan de straat, namelijk het hek tussen bakstenen hekpijlers, maken onderdeel uit van het ensemble van tuin en villa en vergroten de herkenbaarheid van de villasite. Representatief voor de Belle Epoquevilla's in Sint-Mariaburg is het sobere en verzorgde interieur van Villa Louise, met bewaarde houten vloeren, binnendeuren, schouwen, gestucte wanden en plafonds, glas-in-loodbeglazing, trap en mozaïekvloer in de traphal, en hardstenen pompsteen in de keuken. Hiermee is Villa Louise een representatief voorbeeld van de standaard burgerlijke smaak waarmee men in de Belle Epoque de burgerwoningen inrichtte, en die vanuit stedelijke context werd overgenomen in de toen landelijke context van Sint-Mariaburg.

sociaal-culturele waarde

De in pittoreske stijl uitgewerkte Villa Louise, omgeven door een ruime siertuin met bijgebouw, vormt een representatieve illustratie van de woon- en leefcultuur van de gegoede burgers in de Belle Epoque, die hun vakanties in familieverband doorbrachten in de groene gebieden buiten de stad.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Louise

Bist 125 (Antwerpen)
Villa Louise, een villa in eclectische stijl, werd rond 1900 gebouwd als vakantiewoning voor Jan Baptiste Venkeler-Tersago. De ontwerper van de villa is ons niet bekend.