Beschermd monument

Villa 't Bellenhof met tuin

Beschermd monument van 14-12-2015 tot heden

ID
12787
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12787

Besluiten

Villa 't Bellenhof met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-2015  ID: 5854

Beschrijving

Deze bescherming betreft Villa 't Bellenhof met inbegrip van de tuin.Waarden

Villa 't Bellenhof met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Villa 't Bellenhof is een buitenverblijf in eclectische stijl, dat rond 1898 gebouwd werd voor Albert Bellens-Peeters, een koperslager uit Antwerpen. De villa is één van de oudste particuliere buitenverblijven die in Sint-Mariaburg in Ekeren werden gebouwd. De villa is hiermee een materiële getuige van de nieuwe woonidealen die eind 19de eeuw in België onder de naam 'cité-jardin' ontstonden als een interpretatie van de Engelse tuinwijkgedachte. Villa 't Bellenhof refereert als eind 19de-eeuwse tuinwijkvilla aan de beginfase waarin het heide- en bosgebied in Ekeren maatschappelijk van belang werd als exclusief kader voor vakantieverblijf en recreatie in de rand rond Antwerpen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Villa 't Bellenhof bekleedt een bijzondere plaats binnen de architectuurgeschiedenis van Sint-Mariaburg, de bekende tuinwijk ten noorden van Antwerpen. De ontwerpers van Villa 't Bellenhof pasten bij de bouw in 1898 de behoudsgezinde bouwregels van maatschappij Antverpia toe, maar voegden daar bij de verbouwing van 1902 de meer vernieuwende tendensen uit de architectuur aan toe. De eclectische villa kreeg een uitbreiding in zuivere art nouveau, wat in een zeer geslaagd geheel resulteerde. Villa 't Bellenhof is daardoor een representatieve, herkenbare getuige van de veranderende architectuuridealen in de Belle Epoque. De geslaagde symbiose van twee bouwfases is duidelijk af te lezen. Het exterieur van Villa 't Bellenhof is getypeerd door de rode baksteenbouw met speklagen, een hoek- en daktoren, verzorgd houtwerk met fijne roedeverdeling voor vensters, deuren en erkers, voor de overkragende kroonlijsten, dakvensters en balkons. De verbouwing van 1902 voegde daar zeer verfijnd houtwerk aan toe in art-nouveaustijl. De kamers uit 1898, kregen een kwalitatieve eclectische interieurafwerking volgens de conventionele stijlidiomen. Bij de verbouwing in 1902 kregen het salon aan straatkant en de inkomhal een vooruitstrevend art-nouveau-interieur, waarin een verfijnde afwerking van het houtwerk centraal staat. Het vrije karakter van de plattegrond sluit aan bij de toen nieuwe architectuurconcepten. De grote, gaaf bewaarde siertuin maakt inherent deel uit van het concept van Villa 't Bellenhof. De siertuin met aanleg in landschappelijke stijl, met omringende hoogstammen en heesters, grasperken met wandelpaden, gloriette op rotsverhoging met vijver, bijgebouwen, tuinbeeld, waterbekkens en waterput, sluit stilistisch perfect aan bij de pittoreske architectuur van het buitenverblijf. In de doorgaans sterk verkavelde villawijken rond de Vlaamse steden, zijn dergelijke grote siertuinen een zeldzaamheid geworden. De gloriette met rotspartij en ingewerkte vijver vormt het centrum van de villatuin. Het is een zeer uitzonderlijk voorbeeld van een zeldzaam wordend type tuinpaviljoen, hier bewaard in een complete en ongewijzigde context. Schapenstal en duivenhok, opgetrokken in 1903 in een pittoreske bouwstijl, zijn representatieve elementen in een Belle Epoque villatuin en zorgen samen met de sierelementen in de tuin voor een authentieke en uitzonderlijk compleet bewaarde context voor de villa. Villa 't Bellenhof neemt samen met de naastgelegen Villa Les Rochers een prominente plaats in binnen Sint-Mariaburg. Ze zijn een zeer herkenbare, representatieve getuige van het ideaal van een tuinwijk in de Belle Epoque in Vlaanderen.

sociaal-culturele waarde

De in pittoreske stijl ontworpen Villa 't Bellenhof, omgeven door een grote tuin met sierelementen en bijgebouwen, vormt een representatieve illustratie van de woon- en leefcultuur van de gegoede burgers in de Belle Epoque, die de zomermaanden in familiaal verband doorbrachten in de groene gebieden buiten de stad.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa 't Bellenhof

Bist_EK 52 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl, gebouwd in 1898 in opdracht van de Antwerpse koperslager Albert Bellens. De woning heeft een grote achterliggende tuin met waardevolle tuinarchitectuur.