Beschermd monument

Villa Kerckx met tuin

Beschermd monument van 14-12-2015 tot heden

ID
12790
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12790

Besluiten

Villa Kerckx met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-2015  ID: 5857

Beschrijving

Deze bescherming betreft de villa Kerckx met inbegrip van de tuin.Waarden

Villa Kerckx met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Villa Kerckx is een representatieve en gaaf bewaarde getuige van de tuinwijkgedachte zoals die zich vóór de Eerste Wereldoorlog voordeed in België. De cottagevilla is één van de oudste particuliere buitenverblijven die in Sint-Mariaburg in Ekeren werden gebouwd, omringd door een grote siertuin en ingeplant in een groene omgeving. De villa is hiermee een materiële getuige van de nieuwe woonidealen die eind 19de eeuw in België onder de naam 'cité-jardin' ontstonden als een interpretatie van de Engelse tuinwijkgedachte. Villa Kerckx refereert als eind 19de-eeuwse tuinwijkvilla met belangrijke historische erfgoedwaarde aan de beginfase waarin het heide- en bosgebied in Ekeren maatschappelijk betekenis kreeg als exclusief kader voor vakantieverblijf en recreatie in de rand rond Antwerpen. Villa Kerckx illustreert dat ook gewaardeerde kunstenaars zoals beeldhouwer Jan Baptist Kerckx en zijn schoonzonen architect John Van Beurden en kunstschilder Gerard Alfons Van Beurden, Sint-Mariaburg als locatie voor hun buitenverblijf kozen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Villa Kerckx is een representatief voorbeeld van de interpretatie van de tuinwijkarchitectuur in België voor de Eerste Wereldoorlog. De cottagestijl was in de 'cité-jardins' en in de suburbane villawijken de meest populaire stijl, en de meest vernieuwende, moderne stijl in de toenmalige villabouw. De villa werd in 1899 gebouwd voor beeldhouwer Kerckx in een eenvoudige cottagestijl die perfect aansloot bij het algemene architectuurideaal in Sint-Mariaburg. Door de verbouwing en uitbreiding van de villa in 1910 naar ontwerp van John Van Beurden werd Villa Kerckx een zeer hoogstaand en zuiver voorbeeld van de cottagestijl. Villa Kerckx neemt een prominente plaats in binnen het oeuvre van architect John Van Beurden. Hij werd met dit pand opgenomen in het Jubelalbum van 1910 van de Kring voor Bouwkunde, wat de grote waardering illustreert voor dit ontwerp binnen de toenmalige architectuurkritiek. De detaillering, het materiaalgebruik en de afwerking van exterieur- en interieurelementen getuigen van grote kwaliteit en vertalen de moderne architectuuridealen die in de Belle Epoque leefden en gebaseerd zijn op de uit Engeland geïmporteerde cottagestijl. De afgebakende, grote siertuin is inherent aan het architecturale concept van de cottagevilla, en maakt onlosmakelijk deel uit van de villasite. De siertuin met aanleg in landschappelijke stijl, sluit aan bij het toenmalige bebost karakter van de ruimere omgeving. De familie Kerckx bouwde twee buitenverblijven in Sint-Mariaburg. De Villa Kerckx in Bist, en de dubbelvilla Carlo op een aansluitend perceel in de Fortuinstraat. De stijleenheid waarin de twee bij elkaar gelegen buitenverblijven van de familie Kerckx zijn gebouwd, versterkt het architecturale concept van beide villa's.

sociaal-culturele waarde

De rijkelijk gedetailleerde Villa Kerckx, omgeven door een grote siertuin, vormt een opmerkelijke illustratie van de woon- en leefcultuur van de gegoede burgers in de Belle Epoque, die hun vakanties in familieverband doorbrachten in de groene, gezonde gebieden buiten de stad.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Kerckx

Bist_EK 66 (Antwerpen)
Deze villa in cottagestijl werd in twee fases gebouwd als vakantiewoning voor Jan Baptist Kerckx-Coppens, beeldhouwer in Antwerpen. Het huidige uitzicht van het huis kwam tot stand in 1910.