Beschermd monument

Geallieerde bunker

Beschermd monument van 29-02-2012 tot heden
ID: 12796   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12796

Besluiten

Geallieerde militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2012  ID: 4981

Beschrijving

De bescherming omvat een geallieerde militaire post.Waarden

Geallieerde militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een betonnen militaire post, die opgetrokken is ten behoeve van de artillerie. Dit kan afgeleid worden uit de inscripties, die ter hoogte van de toegang terug te vinden zijn.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch merkwaardige constructie. Het betreft een vrij hoge constructie, met korfboogvormige doorsnede. Het amalgaam aan gebruikte bouwmaterialen en het gebruik van een bestaande bakstenen muur wijst er op dat er bij de bouw van de militaire constructie geĆÆmproviseerd diende te worden.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door zijn jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Betonnen bunker

Reningesteenweg zonder nummer (Lo-Reninge)
Vrijstaande betonnen constructie in weide bij boerderij Reningesteenweg nummer 12.