Geallieerde bunker

Beschermd monument van 29-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Reningesteenweg
Locatie Reningesteenweg (Lo-Reninge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32030/851.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Betonnen bunker

Reningesteenweg zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

Vrijstaande betonnen constructie in weide bij boerderij Reningesteenweg nummer 12.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat een geallieerde militaire post.

Waarden

Geallieerde militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een betonnen militaire post, die opgetrokken is ten behoeve van de artillerie. Dit kan afgeleid worden uit de inscripties, die ter hoogte van de toegang terug te vinden zijn.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch merkwaardige constructie. Het betreft een vrij hoge constructie, met korfboogvormige doorsnede. Het amalgaam aan gebruikte bouwmaterialen en het gebruik van een bestaande bakstenen muur wijst er op dat er bij de bouw van de militaire constructie geïmproviseerd diende te worden.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door zijn jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.