Beschermd monument

Geallieerde bunker

Beschermd monument van 29-02-2012 tot heden
ID: 12797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12797

Besluiten

Geallieerde militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2012  ID: 4982

Beschrijving

De bescherming omvat een geallieerde militaire post.Waarden

Geallieerde militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch merkwaardige constructie. Het betreft een opvallend hoge constructie, met schuin opgaande muren en plat dak. De constructie heeft slechts één muuropening aan westelijke zijde. Voor de bekisting van het beton aan de binnenzijde is een amalgaam aan materialen gebruikt, waaronder boomstammen, golfplaten en zandzakjes.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door zijn jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Betonnen bunker van de Eerste Wereldoorlog

Groenendijkstraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Betonnen bunker van de Eerste Wereldoorlog, gelegen in weide ten westen van Groenendijkstraat nr. 13.