Parochiekerk Sint-Kwinten met kerkhof

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Linter
Deelgemeente Wommersom
Straat Sint-Kwintensstraat
Locatie Sint-Kwintensstraat zonder nummer (Linter)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24133/102.1
  • 4.01/24133/123.1
  • OB001659

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Kwinten en kerkhof met familienecropool

Sint-Kwintensstraat zonder nummer, Linter (Vlaams-Brabant)

Neoromaanse kerk gebouwd in 1864 naar ontwerp van architect Alexander Van Arenbergh, op het deels ommuurd kerkhof bevindt zich de necropool van de familie t’Serclaes.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Kwinten en het omringend deels ommuurd kerkhof zijn beschermd als monument. De afzonderlijk als monument beschermde necropool van de familie t’Serclaes de Wommersom is eveneens deel van deze bescherming als monument.

Waarden

De Sint-Kwintenskerk met inbegrip van het deels ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: op het vlak van de religieuze architectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw en meer bepaald binnen het omvangrijke oeuvre van de Leuvense architectenfamilie Van Arenbergh die als arrondissements- of provinciaal architect met talrijke verbouwingen en een dertiental nieuwbouwprojecten de kerkbouw in Oost-Brabant domineerde, vormt de in 1864 door Alexander Van Arenbergh gerealiseerde, eclectische Sint-Kwintenskerk een opmerkelijke en originele synthese van een in essentie nog neoklassieke pseudokruisbasiliek verlevendigd met hoge transeptarmen en een verjongende, ingebouwde westtoren, het geheel verrijkt met een verzorgde, op de westpartij geconcentreerde, picturale en structureel-sculpturale ornamentiek, overwegend ontleend aan het romaans-gotisch vormvocabularium.

artistieke waarde

de met pseudokruisribgewelven overdekte binnenruimte gevormd door de met rondboogarcades op zuilen met blad- en knopkapiteel en een register van blinde rondvensters gearticuleerde beuk en het met blinde boogarcades en figuratieve brandglasramen uit het laatste kwart van de 19de eeuw verlevendigde koor wordt gestoffeerd met een overwegend 18de-, 19de-eeuws meubilair waaronder een altaar (1909) van P. Langerock, een Louis XV-en een neogotische biechtstoel met daarnaast een hardstenen doopvont uit de 15de-16de eeuw en een reeks houtsculpturen vanaf de 16de tot de 19de eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.