Beschermd monument

Linde, sequoia en esdoorn

Beschermd monument van 24-04-1978 tot heden

ID: 1280   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1280

Besluiten

Merkwaardige bomen: linde, sequoia en esdoorn of ahorn
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-1978  ID: 1190

Beschrijving

De drie beschermde bomen, een linde (Tilia), sequioa (Sequioa) en een esdoorn (Acer), bevinden zich langs de Naamsesteenweg.
Oorspronkelijk behoorden deze bomen tot de tuin bij Villa Les Tilleuls, een in 1905 gebouwd herenhuis dat zicht ten noorden van de beschermde bomen bevindt.
Vermoedelijk is de tuin vlak voor de bescherming verkaveld, waardoor het meest zuidelijke deel van de tuin, waar de beschermde bomen zich bevinden, gescheiden is van het herenhuis en de rest van de tuin.
Momenteel is er ook een andere woning terug te vinden op het verkavelde perceel, vermoedelijk gebouwd in de jaren 1980 of 1990.

Enkele maanden na de bescherming van de drie merkwaardige bomen bij koninklijk besluit van 24 april 1978, is ook de Villa Les Tilleuls beschermd als monument en het resterende gedeelte van de tuin is samen met de villa beschermd als dorpsgezicht bij koninklijk besluit van 8 december 1978.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000500, Naamsesteenweg 463 Villa Les Tilleuls I, advies KCML (1975).


Waarden

Drie merkwaardige bomen (linde, sequioa en ahorn) langs de Naamsesteenweg zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Villa Les Tilleuls met tuin

Naamsesteenweg 467 (Leuven)
Het betreft een ruime villa met wintertuin, gebouwd in 1905 door architect A. Van Arenberg, heden gelegen in een verkavelde tuin met nog enkele bewaarde bomen.