Beschermd monument

Oude vestingen

Beschermd monument van 13-12-1991 tot heden

ID
12800
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12800

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1991  ID: 2413

Beschrijving

De bescherming omvat gedeelten van de oude vestingen.Waarden

Gedeelten van de oude vestingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde

architecturale waarde

-

sociaal-culturele waarde

in casu landschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Restanten van oude vestingen

Benediktinessenstraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, zonder nummer, Oude Leielaan zonder nummer, Parkstraat zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, zonder nummer, Vaubanstraat zonder nummer, Waalvest zonder nummer, Zwemkomstraat zonder nummer (Menen)
Verspreide restanten van vestingsmuren en kazematten, die ervan getuigen hoe Menen in het laatste kwart van de 17de eeuw door de Franse vestigingsbouwer Vauban uitgebouwd werd tot modelvesting, deel uitmakend van een dubbele verdedigingslinie die noordelijke grens van Frankrijk verdedigde. Tijdens de Hollandse periode tussen 1817-1830 werden nieuwe versterkingen opgericht, die in feite grosso modo een reconstructie - met behoud van enkele bewaarde gedeelten - waren van de Vaubanvesting.